Search
szombat 2 március 2024
  • :
  • :

A MATE ötszáz napja aktív szereplője az agrárközéletnek

MATE ötszáz napja

Lezárult a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) második tanéve. Az új intézmény már első ötszáz napján bizonyította, hogy jelentős szereplője a magyar agráriumnak, mind oktatási, mind kutatási szempontból.

Az ünnepi eseményen részt vett Dr. Nagy István miniszter is, aki azt mondta, hogy az itt végzett hallgatók két legfőbb célterülete a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, amely stratégiai ágazat, és kiemelt közfigyelem irányul mindkettőre. Az elmúlt időszakban jelentkező kihívások ellenére ez a két ágazat biztosította és biztosítja a lakosság jó minőségű, biztonságos élelmiszerrel való ellátását és az export révén más országok élelmezésében is részt vállal. Ám hogy ez hosszú távon is így maradjon, azzal rengeteg teendőnk van. Épp ezért 2027-ig 4265 milliárd forintot fordítunk a magyar mezőgazdaság fejlesztésére, a modernizáció azonban nem szűkíthető le technológiafejlesztésre. Nélkülözhetetlen, hogy e területeken a világra nyitott, innovatív, modern tudással felvértezett szakemberek dolgozzanak, amiben kiemelt szerepet kap a MATE. 

Dr. Gyuricza Csaba rektor tanévzáró ünnepi beszédében kiemelte, hogy a MATE immár ötszáz napja aktív részese az agrárközéletnek. „Megjelentünk különböző kiállításokon és vásárokon, intézeteink első tudományos eredményeit pedig elismerően keresik a piacokon. Megalakulásunk után 14 hónappal 50 helyet javítottunk a világ egyik legelismertebb felsőoktatási rangsorán, a Quacquarelli Symonds idei agrártudományi ranglistáján. Mindezek mögött az egyik legfontosabb tényező az, hogy a munkaerőpiac visszaigazolja az Egyetemen elindult integrációs és fejlesztési folyamatokat és az intézmény tudományos teljesítményének növekedését.”

A 2021/2022. tanév végén összesen 1.861 hallgató jelentkezett záróvizsgára a MATE-n, közülük 197 fő felsőoktatási szakképzésen, 782 fő alapképzésen, 597 fő mesterképzésen, 50 fő osztatlan képzésen, 235 fő pedig szakirányú továbbképzésen vett részt. 1.661 fő magyar, 200 fő angol nyelven végezte tanulmányait. PhD-fokozatot ebben a tanévben 143 fő szerzett. Ezen túl Keppelné Dr. Bognár Erzsébet kitüntetéses doktori címet és az ezzel járó aranygyűrűt vett át az ünnepségen, ami azt jelenti, hogy középiskolai, egyetemi és doktori tanulmányait mindvégig kiváló eredménnyel végezte, valamint doktori disszertációja is summa cum laude minősítésű volt.

A tanévzáró ünnepség keretében több mint hatvan egyetemi kitüntetést adtak át a legkiválóbb oktatóknak, kutatóknak, munkatársaknak, a MATE-GEAC sportolóinak és edzőinek, valamint kiemelkedő tevékenységet folytató külső partnereknek, magas színvonalú tevékenységük elismeréseként.

Dr. Nagy János egyetemi tanár, rektori főtanácsadót a MATE Tiszteletbeli doktorává avatták, nemzetközileg elismert tudományos kutatómunkája, iskolateremtő tevékenysége, és a tudományos utánpótlás nevelése érdekében kifejtett több évtizedes munkássága, továbbá a MATE és jogelőd intézményei oktató-kutató munkájához, szellemi gyarapodásához történő hozzájárulása elismeréseként.

Dr. Orosz István, az MTA rendes tagja, agrártörténész, professor emeritus részére Kosáry Domokos-díjat adták át, elsősorban az agrártörténeti kutatásokban elért kiváló eredményei, a felsőoktatásban vállalt feladatainak példaértékű teljesítése és a tudományos élet szervezésében elért sikerei elismeréseként.

Az ünnepi alkalmon a MATE együttműködési megállapodást kötött az Állami Számvevőszékkel, a közpénzekkel, közvagyonnal való gazdálkodás színvonalának javítása, fejlesztése, valamint az integritás értékeinek erősítése érdekében. A közös célok kiterjednek a pénzügyi tudatosság megerősítésére, fókuszálva a hatékony élelmiszerfelhasználás és az egészséges táplálkozás kapcsolatára. Az együttműködés ezen kívül kiterjed a mezőgazdasági vállalkozások témakörében az állami és üzleti szféra összehangolását elősegítő kutatás indítására, valamint az adattudomány terület fejlesztésével összefüggő oktatási, tudományos, kutatási és szakértői tevékenységre.

Készítette: Közéleti Gazdasági Krónika. Főszerkesztő: Szabados Julianna. Megjelenik: Krónika Videómagazin.