Search
vasárnap 23 június 2024
  • :
  • :

A Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániát 975 éve alapították

2023-ban ünnepli alapításának 975. évfordulóját a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia

A Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia pecsétje rajzolatában őrzi az 1048-as alapításának dátumát, mely szerint 975 éve keresztény közösség él a Duna pesti oldalán. Ezt a jeles évfordulót 2023-ban nagyszabású, és emlékezetes eseményekkel kívánják megünnepelni. Ehhez további két fontos dátum is csatlakozik: 1948. augusztus 15-én áldották meg a Molnár-C Pál által készített új főoltárt, ez 75 éve történt. A másik esemény szintén 75 éve történt, 1948. augusztus 15-én mondott nagyhatású beszédet a templom ünnepe alkalmából Mindszenty József bíboros a Március 15.-ei téren.

Az emlékév liturgikus eseményeinek bemutatására sajtótájékoztatót tartottak január 24-én, amelyen részt vett Dr. Osztie Zoltán plébános, a templom zeneigazgatója Mészáros Zsolt Máté Junior Prima Díjas orgonaművész és Liszt-kutató, valamint a túrizmusért és kultúráért megbizott Aranyossy Mihály.

Dr. Osztie Zoltán plébános köszöntőjében elmondta, a folyamatosan lebonyolításra kerülő események reményeik szerint egész évben színvonalas hitéleti, zenei és kulturális élményt biztosítanak a magyar, és nemzetközi érdeklődő közönség számára. A zarándokokat és látogatókat emlékbélyegzéssel, új képeslapokkal, emléklappal, nyolc nyelvű kiadvánnyal várják a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban.

Mészáros Zsolt Máté zenei igazgató bemutatta milyen zenei programok lesznek az emlékévben.

Mint mondta, Liszt Ferenc zeneszerző sok szállal kötődik a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomhoz. Tudjuk, hogy jó barátságot ápolt a templom egykori plébánosával Schwendtner Mihállyal, és annak karnagyával, Engesszer Mátyással. Éveken át lakott a plébánia vendégszobájában, számos alkalommal vezényelte a templom együtteseit és több művét is itt mutatta be. Kiemelten fontos küldetésének érzi Liszt Ferenc emlékének és zenei hagyatékának ápolását.

Liszt Ferenc összes orgona- és harmónium műve sorozat 

A hangversenyek mindegyike valamilyen tematika köré épül, amelynek megfelelően a különböző társművészetek is megjelennek, mint az irodalom és a képzőművészet. Mészáros Zsolt Máté az események házigazdájaként zenetörténeti ismertetőivel, a zeneszerző írásainak és leveleinek részleteivel segít megidézni az életszerető világpolgár alakját és kalauzolja el a közönséget a szerteágazó életmű világában. Az orgonaművek a templom nagyorgonáján szólalnak meg, amely országos viszonylatban is a legjelentősebb és legszebb hangú koncertorgonák közé tartozik. A harmóniumművek pedig Liszt-korabeli hangszereken, így a közönség első kézből tapasztalhatja meg azt a hangzásvilágot, amely a zeneszerzőt is inspirálta. A programok rendkívül színesek és változatosak, számos közreműködővel és sztárvendéggel, mint például az Angelica Leánykar, Kautzky Armand színművész, vagy Végh Lajos homokanimátor művész, érdemes tehát mindegyik alkalmon részt venni.

A Gizella mise és Gizella proprium is hallható lesz, melyet Mészáros Zsolt Máté a plébánia alapításának 975. évfordulója alkalmából írt meg. 

Művem a hozzám legközelebb álló katolikus zenei világokra reflektál: felsejlenek benne a gregorián, a magyar népzene, valamint Liszt, Kodály és Messiaen művészetének hatásai. A Gizella mise és Gizella proprium megírása közben végig az lebegett a szemem előtt, hogy tételeik legyenek a lehető legszélesebb körben alkalmazhatók a Szentmisék mai rendjében, ennek érdekében tagoltam a művet két nagy egységre, amelyek külön-külön is előadhatók: a mise népmiseként, a proprium a szüzek és szent asszonyok miséje keretében, így Szűz Mária ünnepein is. Alapvetően a római katolikus egyház szolgálatában szerzett 10 éves egyházzenei tapasztalataim határozták meg mindazokat az irányelveket, amelyek a mű megírásakor vezéreltek – mondta a zeneigazgató.

A Szent Erzsébet Karitász Központ és a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia „Tevékeny Szeretet” mottóval hirdeti meg a plébánia jubileumi évében jótékonysági estjét 2023. március 4-re. A bevételt az energiaválság miatt nehéz helyzetbe jutó, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében élő családok, egyedül élők javára fordítják.

A belépés ingyenes. A koncert végén a karitász önkéntesek a kijáratnál gyűjtik az adományokat.

Aranyossy Mihály ismertette az emlékév kiemelt eseményeit:

75 éves a főoltár

A második világháború utolsó napjaiban bomba semmisítette meg a Belvárosi Plébániatemplom főoltárát. 1947-ben az egyház meghívásos pályázatot írt ki a pesti főtemplom új szárnyasoltárának megtervezésére és elkészítésére. A három meghívott festőművész közül végül Molnár-C Pál kapott megrendelést a főoltár elkészítésére. Az oltár megáldására 1948. augusztus 15-én került sor. A 75 éves főoltárt 2023. április 28-án fogjuk ünnepelni, az alkotó Molnár-C Pál festőművész születésnapjára is emlékezve. Ezen a napon ünnepi szentmisét mutat be Dr. Osztie Zoltán plébános atya, az oltárt bemutató tárlatvezetés kerül lebonyolításra, és felolvasásra kerülnek visszaemlékezések, irodalmi művek az oltárral kapcsolatosan.

975 éve alapították a Plébániát

Plébániánk közössége 4 nap időtartamú búcsúval kívánja megünnepelni az évfordulót augusztus 12-15. között. A Nagyboldogasszony napjához kötődő búcsúra jeles egyházi személyeket hívunk meg, fontos liturgikus eseményeket szervezünk, méltó módon kívánunk megemlékezni a közösség elmúlt évszázadairól, valamint üzenetet hagyni a jövő generációinak. Különösen fontos üzenettel bíró esemény lesz a gyertyás-fáklyás felvonulás, az éjjel-nappali szentségimádás, a nagyközönségi programok a Rózsa-kertben.

Mindszenty József bíboros emlékezete

1948. augusztusában a plébánia alapításának 900 évfordulóján Mindszenty József bíboros ünnepi beszédet mondott a Március 15. téren. A szabadtéri beszédben megemlékezett a plébániai közösség hosszú múltjáról, a történelem viharaiban is kitartó hívekről. Szavai szerint ez a templom elbeszél, tanít, és eligazít az örök élet felé! Templomunkban minden szentmise végén elhangzik az ima Mindszenty József boldoggá avatásáért. Őszintén reméljük, hogy kiemelt november 3-i eseményünkkel is hozzájárulhatunk a boldoggá avatás ügyének sikeréhez.

Jubileumi emlékév programjai kronologikus sorrendben

Február

február 2.         15:00 óra         Szeretetláng imaóra, szentmise és szeretetláng átadás

február 11.       17:00 óra         Skapuláré felvétele

február 12.       10:00 óra         Továbbélő Kongresszus – Pál Csaba OSP atya szentmiséje

február 16.       18:00 óra         Magyar-Lengyel előadások közös szentjeink bemutatására – Szent Hedvig

február 27.       18:30 óra         Magyar Passió – filmvetítés a Puskin moziban, közönségtalálkozó az alkotókkal 

Március

március 4.        18:00 óra         Jótékonysági Karitász hangverseny

március 8.        18:00 óra         Magyar-Lengyel előadások közös szentjeink bemutatására – Esterházy János

március 12.      10:00 óra         Továbbélő Kongresszus – Farkas István Sch.P. atya szentmiséje

március 18.      19:30 óra         Liszt Ferenc összes orgona- és harmónium műve sorozat: „Vigasz a gyászban”

március 22.      16:00 óra         Építőmesteri díj átadása és emléktábla avatás (egyeztetés alatt)

március 23-26.                          Nagyböjti lelkigyakorlat Leányfalun

március 29.      18:00 óra         Mindszenty József bíboros könyvének bemutatója

március 31.      18:00 óra         Liszt Ferenc – „Via Crucis”, szóló harmónium változat keresztút keretében

Április

április 7-10.                               Húsvét

április 16.        10:00 óra         Továbbélő Kongresszus – Balogh Piusz O.Praem atya szentmiséje

április 22.        19:30 óra         Liszt Ferenc összes orgona- és harmónium műve sorozat: Különleges kamarazenei ritkaságok

április 28.                                  75 éves a Molnár-C Pál főoltár

Május

május 1.                                     Brenner János zarándoklat Szombathelyre

május 13.         18:00 óra         Bérmálás az Egyetemi templomban

május 13.         18:00 óra         100 éves a Szociális Testvérek Társasága

május 14.         11:00 óra          Sör megáldása

május 17.         18:00 óra         Magyar-Lengyel előadások közös szentjeink bemutatására – Szent II. János Pál pápa

május 26-28.                             Pünkösdi zarándoklat Csíksomlyóra

Június

június 3.                                     Zarándoklat Pozsony-Máriavölgybe

június 4.          10:00 óra         Elsőáldozás

június 8.                                     Úrnapja

június 11.        10:00 óra          Úrnapi körmenet a belvárosban

június 18.        19:30 óra          Martin Kondziella (Berlin) orgonahangversenye

június 24.                                   Zarándoklat Sümeg/Sümegcsehibe

június 27.        18:00 óra          Magyar-Lengyel előadások közös szentjeink bemutatására – Szent László

Július

július 31.         19:30 óra           Liszt Ferenc összes orgona- és harmónium műve sorozat: Harmónium művek 19. századi hangszereken

Augusztus

augusztus 13.   10:00 óra         Ünnepi főpásztori szentmise

augusztus 14.   18:00 óra         Ünnepi szentmise. A szentmisét bemutatja: Bíró László püspök

augusztus 14.   19:30 óra         Liszt Ferenc összes orgona- és harmónium műve sorozat: Az átiratok mestere, Liszt Ferenc összes orgonaátirata

augusztus 15.   19:00 óra         Búcsúi szentmise és gyertyás/fáklyás körmenet. A szentmisét bemutatja: Templfli Imre atya

Szeptember

szeptember 16-25.                    Ars Sacra Fesztivál

szeptember 22-23.                    Zarándoklat az ausztriai Máriazellbe

szeptember 24. 11:00 óra        Erdődy János orgonahangversenye a templom kisbúcsújának ünnepén

szeptember 24. 17:00 óra        Szent Gellért napi kisbúcsú

Október

október 22.      19:30 óra          Liszt Ferenc összes orgona- és harmónium műve sorozat záró hangversenye

November

november 3.     18:00 óra         75 éve mondott beszédet Mindszenty József a templom ünnepén

november 18.   19:30 óra         Erdődy János orgonahangversenye Szent Erzsébet ünnepén

December

december 7-10:                           Ádventi lelkigyakorlat Leányfalun

Készítette: Közéleti Gazdasági Krónika. Főszerkesztő: Szabados Julianna. Megjelenik: Krónika Videómagazin.