Search
péntek 19 július 2024
  • :
  • :

Magyar Kertörökség Alapítvány

Kertörökség és kommunikáció

Az Európai Történeti Kertek Napja nemzetközi eseménysorozathoz kapcsolódva rendezték meg a Kertörökség és kommunikáció című nemzetközi konferenciát Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A rangos külföldi és hazai szakemberek részvételével zajló eseményt a Magyar Kertörökség Alapítvány szervezte. A háromnapos rendezvényen a szakembereknek szóló eszmecseréken túl a kertörökség iránt érdeklődő nagyközönségnek is szerveztek programokat a Károlyi-palotában és kertjében.

A kertörökség történeti, helytörténeti, művészeti, társadalmi jelentősége mellett, egyben természeti, táji, ökológiai, botanikai értékek közvetítője, kertjeink a rekreáció, a turizmus kedvelt helyszínei, kulturális programok befogadói. A konferencián arra keresték a választ, hogy napjainkban a különböző generációk számára hogyan adható át mindaz a tudás, információ, amely e történeti örökséghez kapcsolódik.

A nemzetközi konferencia megnyitóján Lánszki Regő, a kulturális örökséget is felügyelő Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára „A magyar építészetről szóló törvény” kapcsán kifejtette: a törvény deklaráltan kiemelt célja az építési folyamat során a tájépítészet szerepének erősítése. Ennek jegyében az új törvény meghatározott rendeltetésű építmények környezetének kialakításához, valamint adott területeken (pl. közterület) a zöldfelület kialakításához tájépítész bevonását írja elő. A törvény javaslatot tesz az országos tájépítész tisztség létrehozására is azzal, hogy az országos tájépítész az épített és természeti környezet megőrzésének és méltó hasznosításának, a települési zöldinfrastruktúra hatékony kialakítása és működtetése, az ingatlanok energetikai tanúsítványához kapcsolódó zöld védjegy kialakítása és működtetése, valamint a tájépítészeti alkotások építészeti minőségének biztosítása érdekében az országos főépítész munkáját segíti. Emellett a törvény rendkívüli mértékben megnehezíti új zöldterület beépítését.

 

Dr. Herczeg Ágnes a konferenciát szervező Magyar Kertörökség Alapítvány (MKA) elnöke emlékeztetett, az MKA civil ernyőszervezetként összefogja mindazon szereplőket, akik részt vesznek a történeti, történeti értékű kertek megóvásában, felújításában, üzemeltetésében. Hangsúlyozta, az együttműködéshez folyamatos párbeszéd, kommunikáció szükséges az érintett szereplőkkel: tájépítészekkel, kertészmérnökökkel, kertészekkel, kulturális örökségvédelmi szakemberekkel, döntéshozókkal és a tudományos élet szereplőivel, hiszen a magyar kertörökség az egyetemes kertkultúra része. Az MKA elnöke szerint ugyanakkor elengedhetetlen az egykor virágzó, helyi sajátosságokat is magában hordozó magyar táj- és kertkultúra visszaemelése a köztudatba, amely szintén folyamatos párbeszédet feltételez a társadalommal.

Demeter Szilárd a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója levélben köszöntötte a konferencia résztvevőit, majd emlékeztetett: a Károlyi-palota nagyközönség elől eddig elzárt udvarának felújítását és a kerttel történő egybenyitását követően hosszú évtizedek után az épített és természeti kulturális örökségegyüttes visszanyerte eredeti pompáját, így méltó helyszínéül szolgál nem csak egy kertörökségről szóló tanácskozásnak, de bármilyen kulturális eseménynek. Szerinte a kert nem csupán a tér, hanem az idő metaforája is. „A kert otthonná szelídített természet”.

A konferencián számos olyan kertörökséggel foglalkozó nemzetközi szervezet képviseltette magát, mint az International National Trusts Organisation vagy az Európa Tanács alá tartozó European Route of Historic Gardens. Az 1895-ben alapított National Trust képviselője, valamint a Portugál Történeti Kertek Szervezetének alelnöke is felszólalt az eseményen. Előadást tartottak jelentős tapasztalatokkal rendelkező nemzeti szervezetek képviselői is.

A szakmai előadások és workshop-ok mellett a nagyközönség számára is szerveztek programokat

A fák testbeszédének olvasásáról Lukács Zoltán kertészmérnök faápoló tartott előadást.

Mit tartogat a jövő? Átalakuló kertek címmel Nigel Dunnett, a világhírű növény-dizájner tartott előadást. Az angol tervező azzal vált világhírűvé, hogy a kerteket és közösségi tereket új ökológiai megközelítéssel hozza létre.

Silvia Cini művész a vadon élő orchideákról olasz nyelvű művészeti foglalkozást tartott. Akik elméleti tudásuk mellett gyakorlati tapasztalataikat is bővíteni akarták, az MKA standjánál virágmagültetésen vehettek részt a sorakozó cserepek erejéig.

Remeczki Rita tájépítész tervező kerttörténeti sétái során pedig a Károlyi-kert történetébe nyerhettek bepillantást az érdeklődők.

A konferencia ideje alatt a Károlyi-kert kerítésén poszterkiállítás adott ízelítőt gyönyörű hazai és külföldi történeti kertekből.

A diákcsoportok számára ingyenes, szervezett kert- és művészetpedagógiai programot kínáltak a szervezők. Továbbá családi programot is szerveztek, ahol a gyermekeknek és felnőtteknek szóló mesék mellett a Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely a tájépítészet alapjaival és a Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány pedig a természet érdekességeivel ismertették meg játékos módon a gyermekeket.

A programot a Voice & Brass fúvós kvintett kastélykertekre szabott koncertje zárta.

A részletes program a honlapon olvasható: https://www.magyarkertorokseg.hu/kertorokseg-es-kommunikacio-konferencia-es-muhely-nyilvanos-programok/

A konferencia szakmai partnere az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Tájépítész Szövetség és a MATE Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, a Magyar Tájépítészek Szövetsége, a Magyar Turisztikai Ügynökség, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Történeti kertek és kertművészeti együttesek Szakbizottsága, a Magyar Faápolók Egyesülete, az International National Trusts Organisation és a European Route of Historic Gardens.

Silvia Cini programjai Olaszország Kulturális Minisztériumának (MiC, Italian Council, 2022) támogatásával valósult meg.

A Magyar Kertörökség Alapítványról

A Magyar Kertörökség Alapítvány (MKA) egy szakmai civil ernyőszervezet, amely azzal a céllal jött létre, hogy felvállalva kertörökségünk régi adósságait, kiegészítse, összekösse és segítse az örökségvédelemben aktív, meglévő szervezetek tevékenységét. Ennek érdekében az MKA összefogja és átlátja a teljes magyar kertörökség kutatására, kezelésére és fejlesztésére vonatkozó kezdeményezéseket, ezek bonyolításában kezdeményező és aktív szerepet vállal oly módon, hogy új programokat, pályázatokat szervez a kertörökség megőrzésének védelmében. Célkitűzéseinek megvalósítása érdekében – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – a gazdasági és a társadalmi szereplőket bevonja a kertörökség támogatásába. Az MKA nem csak a magyar kertörökség megújulásában vállal vezető szerepet, de részt vesz a kertörökség fenntartásának és fenntarthatóságának kidolgozásában és támogatásában, egyúttal kezdeményezi a történeti értékű kertek klímaadaptációjának kutatását, a biodiverzitás, a hagyományos fenntartási módok meghonosítását is. A Magyar Kertörökség Alapítvány egyik küldetésének tekinti, hogy növelje a történeti és történeti értékű kertek művészeti és természeti értékeinek megbecsültségét, megóvásának társadalmi támogatottságát. Ennek érdekében kiemelt hangsúlyt fektet a kertörökség oktatására.