Search
vasárnap 14 április 2024
  • :
  • :

Raoul Wallenberg-díj

Raoul Wallenberg-díj 2019

A Raoul Wallenberg-díjat minden évben január 17-én adják át, mivel 1945-ben ezen a napon tartóztatták le a svéd diplomatát Budapesten. A díjat a Raoul Wallenberg Egyesület kezdeményezte, hogy etikai mércét és példát állítson a magyar társadalmi- és politikai közélet elé. A díj azok emberi, közösségi magatartását ismeri el, akik tevékenységükkel, életútjukkal példát mutatnak a Magyarországon hátrányos helyzetben élők, diszkriminációt elszenvedők érdekében, az emberi és állampolgári jogok érvényesítésében kifejtett tevékenységükkel.

A díjakat a MAZSIHISZ-BZSH székház, Goldmark termében adták át, ahol köszöntő beszédet mondott az ünnepségen Maruzsa Zoltán, az Emmi köznevelésért felelős helyettes államtitkára, aki a példát mutató embereket méltatta és a közöny, az érzéketlenség, a feledés veszélyére figyelmeztetett.

Niclas Trouvé, Svédország budapesti nagykövete szerint mindnyájunk felelőssége, hogy felemeljük a szavunkat a rászorulók, kirekesztettek védelmében, valamint “a rossz ellen, a hamis hírek és az eltorzított tények ellen”.

Heisler András, a MAZSIHISZ elnöke elmondta, hogy az idén kilencedik alkalommal ítélik oda a rangos díjat a Raoul Wallenberg Egyesület, a Raoul Wallenberg Alapítvány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával. Elismerésben az arra érdemes polgárjogi aktivistákat, civil szervezeteket, a települési önkormányzatokat, nemzetiségi önkormányzatokat, intézményeket, írókat, újságírókat, szerkesztőségek, szellemi műhelyek közösségeit, az egyházi közösségeket, egyházi közösségben tevékenykedő embereket részesítik, akik életvitelükkel példát mutatnak a társadalomnak.

A díjátadót dr. Sebes József vezette a Raoul Wallenberg Egyesület soros elnöke. A laudációkat Kósa Judit, a bíráló bizottság titkára és Derdák Tibor, a bíráló bizottság elnöke ismertették.

2019-ban a Raoul Wallenberg díjat kapott: 2KelbertKrisz

Kelbert Krisztina történész, muzeológus.

Az előterjesztő – Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnöke azt írta, hogy Kelbert Krisztina rendkívüli érzékenységgel és empátiával végzett kutatásai, hozzájárulnak az antiszemita előítéletesség visszaszorításához és a fiatal nemzedék toleráns attitűdjének kialakításához…

Dr. Székely János püspök, a Boldog Ceferino Roma Misszió, a Sója Miklós Nyitott Ház Szövetség elnöke, és a Mária Rádió fővédnökeként igyekszik elősegíteni a cigányság anyagi, szellemi, lelki és kulturális felemelkedését, a még fellelhető kulturális és szociális gátak leépítésének útjait keresi és fellép a történelmi hagyományú előítéletek ellen is. A díjra Dr. Erdő Péter bíboros, Esztergom – budapesti érsek terjesztette fel.

1SzitaProfesszor Dr. Szita Szabolcs történész 1990-ben két túlélővel megalapította a budapesti Holocaust Dokumentációs Központot, amely 2005-től miniszterelnöki támogatással közalapítvánnyá vált. Jelentős munkát végeztek a magyar zsidóság háborús és személyi veszteség feltárásában. Közel 200 főt javasoltak háborús embermentésért Világ Népeinek Igaza címre. 2001-ben minisztériumi felkérésre Ö írta az első magyar Holokauszt tankönyvet, majd elindította az izraeli tanár továbbképzéseket. A díjra a Raoul Wallenberg Egyesület terjesztette fel.

Dr. Tóth József, a XIII. kerület polgármestere irányítása alatt a kerület kiemelt figyelmet fordít és fordított a demokratikus és emberi jogokkal összefüggő helyszínek, terek, épületek rendbe hozására, a területén lévő nemzetközi gettó, a zsidóüldözések emlékeinek, emlékhelyeinek helyzetére, a megemlékezések támogatására. Ilyen rendezvényeken méltató és emlékező beszédeket rendszeresen tart és kezdeményez is. Emberi magatartása, empatikus viselkedése az említett kérdésekben alkalmassá teszik a Wallenberg-díj elnyerésére. A díjra a Raoul Wallenberg Egyesület Elnöksége terjesztette fel.

1VadaszMagdaVadász Magda a Bét Jehuda világi vezetője. Több civil, zsidó szervezetben dolgozik: 1991-ben női szervezetet alapított, majd ez évben belépett B’nai B’rith Budapest Páholyba, amelynek jelenleg alelnöke. Önkéntes munkát végez az Élet Menete Alapítványnál és a Komárnói Hitközségnél. Megválasztották a Bét Jehuda zsinagóga elnöki posztjára is. Ajánlói szerint önkéntesként soha nem ugrik el feladat elől, jó szervező és kommunikátor. Választott vezetőként aktív tagja a BZSH és a MAZSIHISZ közgyűléseinek. Kiemelt és nélkülözhetetlen szerepet visz a szlovák-magyar zsidó kapcsolatok ápolásában, ahol jól hasznosítja tolmács szakmáját is. A díjra a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége terjesztette fel.

2RomaPecsA PTE Wlislocki Henrik Szakkollégium. A pécsi egyetemre bekerülő cigány/roma származású többségükben hátrányos helyzetű hallgatók egyetemi tanulmányaik elvégzésében való támogatása egyre nagyobb feladat a magyar oktatásügy előtt. A pécsi szakkollégium tutori rendszer működtetésével és különböző közösségi programok megvalósításával igyekszik a szakkollégisták intézményi kötődését elősegíteni és ezzel együtt az egyetemen való bent maradásukat segíteni. 2013 és 2018 között a WHSz keretein belül komplex ösztöndíj program működött, melynek elsődleges célja az egyetemre bekerült hátrányos helyzetű főként cigány/roma hallgatók lemorzsolódásának megelőzése, egyetemi tanulmányaik minél sikeresebb elvégzésében való támogatásuk és a tudományos életbe való bevonódásuk elősegítése volt. A Wallenberg díjra a Wlislocky Henrik Szakkollégiumot a Kethanipe Egyesület terjesztette fel.

Készítette: Közéleti Gazdasági Krónika. Szöveg: Szabados Julianna. Megjelenik: Krónika Videómagazin.