Search
hétfő 26 február 2024
  • :
  • :

Magyar Állami Népi Együttes

Magyar Állami Nép Együttes

Hajnali Hold

(május 12-én és 18-án 19:00 – Hagyományok Háza)

A Magyar Állami Népi Együttes Hajnali Hold című előadásának főpróbáján jártunk.

Az előadás a Kárpát-medence néphagyományait (néptánc, népköltészet, népzene) feldolgozó, a női princípiumot a figyelem középpontjába állító, a „rítusokat felemlegető” táncszínház. A felújított, Hajnali Hold című előadást május 12-én mutatják be.

A Hajnali Hold a várakozás pillanata. A várakozásé – mielőtt felkel a Nap …

A Hajnal a napkelte időszaka, mely a várakozással teli éjszaka sötétje után minden nap megjelenik. A hajnal – amely örökké fiatal és halhatatlan, a végtelen lehetőségek hordozója – a remény egyetemes szimbólumaként vált kulturális emlékezetünk részévé.

A Hold az éjszaka bolygója, a szépség, a fény jelképe, mely sajátos és különleges szerepet töltött be minden nép hitvilágában, így a magyarban is. Mágikus funkciója ciklikus váltakozásában rejlik, melynek révén kapcsolatba kerül a születéssel, a halállal, a párválasztással, a termékenységgel, a természet titkos erőivel.

Amíg a nap az erő, a teremtő férfi jelképe, a szellem megtestesítője, addig a hold mindig a befogadó, a szellemi helyett az anyagi világhoz kapcsolódó nőiség jelképe.

Az említett szimbólumok mindegyike közös képzetek eredménye. E szimbólumok – az elmúlt évtizedek drámai változásai ellenére, melyeket „kollektív emlékezetvesztésként” ír le a társadalomtudomány – a ma embere számára is képesek még jelentést hordozni.

Hajnali Hold című előadás a hagyományos táncok régen elhomályosult szimbólumrendszerének, valamint az egyes mozdulattípusok és térbeli formák hajdani jelentésének felmutatására vállalkozik. Láttatni kívánja a rég elfeledett, egykori mögöttes értelmeket, a mélyebb jelentésrétegeket.

A Hajnali Hold a folklór nyelvezetéből inspirálódva szól a meghatározó női princípiumokról, a női lélekről, az ösztönök szintjéről, erről a sokszor titkos és érzéki világról. Alkalmat ad arra is, hogy a hold szemszögéből vizsgálva említést tegyen a napról, a férfi princípiumról. Felmutassa kötődésünket a múlthoz, viszonyunkat a jelenhez. Meséljen szerelemről, vágyakozásról, születésről és elmúlásról, a hétköznapokról éppúgy, mint az ünnepek profán vagy szakrális rituáléiról.

A műsorban elhangzó szövegek eredeti gyűjtések és Mihályi Gábor írásai. Zene: Herczku Ágnes, Pál István Szalonna. Koreográfusok: Furik Rita, Gera Anita, Mihályi Gábor, Orza Calin. Rendező: Mihályi Gábor.

Az előadás időtartama 85 perc szünet nélkül.

További információ: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/mane/program/hajnali-hold/20230512-1900