Search
szerda 24 április 2024
  • :
  • :

Budapest Főváros Napja

Főváros napján, 2016. november 17-én, Tarlós István, főpolgármester köszöntőt mondott és díjakat adott át …


1tarlosA főpolgármester Budapest egyesítésének 143. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen köszöntötte a díjazottakat, elmondta a kitüntetettek munkásságukkal, szorgalmukkal, tehetségükkel, morális érzékükkel Budapestet és a főváros közösségét szolgálják. A díjazottak jelentősen hozzájárultak a főváros fejlődéséhez, gyarapodásához és hírnevének öregbítéséhez. A kitüntettek jelek, akikhez igazodni lehet! A főváros hálás a díjazottaknak, amiért éveken, évtizedeken át kitartó munkával, hozzáállásukkal, hozzáértésükkel, tudásukkal alkottak, teremtettek. A kitüntetetteket nem az egyéni érdek motiválja, hanem a lelkiismeret és a tenni akarás a közjó érdekében. mindennél inkább szükség van követhető és követendő, a jelennek tevékenykedő egyéniségekre, akik személyükben hitelesítenek értékeket, életutakat és életcélokat. A kitüntettek ilyen személyek.

A főváros hat éve hivatalban lévő vezetésének szándéka volt, hogy a 2010-et megelőző két évtized rendetlenségét, átláthatatlanságát, szervezetlenségét és pazarlását megszüntesse, hogy a magyar nemzet fővárosa élhetőbb, biztonságosabb, kényelmesebb és kellemesebb várossá váljék.

Az elmúlt hat évben számos területen jelentős előrelépést értek el. Több olyan fejlesztés és beruházás is elkészült, amelyet korábban évekig, évtizedekig csak ígérgettek. Elkészült a 4-es metró, megújult a Széll Kálmán tér, létrejött a budai fonódó villamoshálózat, folyamatosan megújul a járműállomány, felújítják a fürdőket, épülnek a P+R parkolók. A fővárosnak több előkészített projektje van, mint az elmúlt 25 évben bármikor. Két legnagyobb horderejű beruházás a csillaghegyi öböl árvízvédelme és a 3-as metró felújítása. A főváros igyekszik az évek óta romló állapotú metróvonal rekonstrukcióját lelkiismeretei kérdésnek tekinteni, hogy az utasok teljes biztonságban használhassák a 3-as metrót. A főváros gondoskodik a felújítás során szükséges, a metrószerelvényeket pótló buszokról, hogy a rekonstrukció a vonal egy részén, annak legkritikusabb szakaszán elindulhasson.

Budapest Főváros Közgyűlése Pro Urbe Budapest díjat adományozott KAPÁS BOGLÁRKA olimpiai bronzérmes, ötszörös Európa-bajnok, kétszeres ifjúsági olimpiai bajnok, világbajnoki bronzérmes úszónő részére a magyar versenyúszásban betöltött szerepéért, a 2016-os riói nyári olimpián nyújtott kiemelkedő teljesítménye, valamint példamutató szellemisége elismeréseként. BUCSEK GÁBOR rendőr dandártábornok, Budapest rendőrfőkapitánya részére Budapest közbiztonságának, közrendjének érdekében végzett szolgálatáért, vezetői tevékenységéért.

DR. GYÖRGY ISTVÁN, Budapest Főváros kormánymegbízottja, volt főpolgármester-helyettes részére Kőbánya polgármestereként, majd Budapest főpolgármester-helyetteseként a főváros érdekében több mint másfél évtizeden át végzett felelősségteljes és kiemelkedő munkája elismeréseként.

1haranghiHARANGHY CSABA, a Fővárosi Vízművel Zrt. vezérigazgatója részére a főváros közműfejlesztési céljainak megvalósítása, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. nemzetközi szerepvállalása érdekében végzett kiemelkedő szakmai és vezetői munkája elismeréseként. IMRE GÉZA kétszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok párbajtőrvívó részére a magyar párbajtőrvívás egyik legsikeresebb vívójaként elért kiemelkedő hazai és nemzetközi eredményeiért, valamint példamutató emberi magatartásáért. KULCSÁR GYŐZŐ négyszeres olimpiai bajnok párbajtőrvivő, mesteredző részére példamutató sportpályafutásáért, több olimpiai bajnok sikeres felkészítésében végzett kimagasló edzői tevékenységéért.

Budapest Főváros Közgyűlése Budapestért díjat adományozott HÁMORI MÁRIA Teleki Blanka- és Bárczy István díjas nyugalmazott óvodavezető részére az óvodapedagógia területén végzett kimagasló szakmai munkája, vezetői tevékenysége elismeréséül. LŐRINCZ EDINA, az Óbudai Kulturális Központ ügyvezető igazgatója részére a kultúra területén végzett elhivatott munkájáért, áldozatos szerepvállalásáért. MEGYESNÉ DR. HERMANN JUDIT Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának aljegyzője részére a közszolgálatban hosszú időn át nagyfokú elhivatottsággal végzett, kiemelkedően magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként. NAGYNÉ VARGA MELINDA a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztályának vezetője részére a kulturális területen nagy hozzáértéssel végzett, több évtizedes szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként, valamint a nemzetközi kulturális kapcsolatok fejlesztése terén elért eredményeiért. NÉPESSY NOÉMI, az Óbuda Múzeum igazgatója részére a főváros érdekében végzett kiemelkedő eredményességű muzeológusi munkájáért. TÓTH BALÁZSNÉ Brunszvik Teréz-, Teleki Blanka- és Németh László-díjas nyugalmazott óvodavezető részére a kisgyermeknevelés területén végzett kimagasló szakmai munkája, vezetői tevékenysége elismeréséül. DR. BADACSONYI SZABOLCS, a Szent Margit Kórház megbízott főigazgatója részére a Szent Margit Kórház megbízott főigazgatójaként végzett magas színvonalú vezetői és szakmai munkája, valamint Budapest Főváros III. kerület egészségügyi ellátásának fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

1balazsjoBALÁZS JÁNOS Liszt Ferenc – és Junior Prima díjas zongoraművész, tanár, a Cziffra Fesztivál művészeti vezetője, az MMA köztestületi tagja részére zongoraművészként elért kimagasló teljesítményéért, példamutató pályafutásáért, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek tanulási lehetőségeinek megteremtésében végzett áldozatos munkájáért. BOHUS ZOLTÁN, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Munkácsy Mihály- és Kossuth-díjas szobrászművész, üvegtervező részére a magyar üvegszobrászat, azon belül a konstruktivista szobrászat megújítójaként végzett művészi tevékenységéért. ERDÉLYI TIBOR Erkel Ferenc-díjas táncművész, koreográfus, fafaragó művész, a népművészet mestere, érdemes művész részére Budapest hírnevének öregbítésében a néptánc és a faszobrászat területén végzett kiemelkedő művészi tevékenysége elismeréseként. FLESCH TAMÁS, a Continental Group Kft. ügyvezető igazgatója részére több évtizedes szállodavezetői és turisztikai területen végzett gazdasági tevékenységének elismeréseként, amely hozzájárul Budapest arculatának fejlődéséhez. DR. GÖMÖR BÉLA Szent-Györgyi Albert-díjas reumatológus, egyetemi tanár részére a hazai reumatológia területén végzett iskolateremtő munkássága elismeréseként.

1harsanyigaborHARSÁNYI GÁBOR Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész részére rendkívül gazdag életművéért, emlékezetes színházi, filmes és szinkronszínészi alakításaiért. HOLLERUNG GÁBOR, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett, Liszt Ferenc-díjas karmester részére a magyar és nemzetközi zeneművészet területén nyújtott értékteremtő munkájáért, a magyar zenei örökség példaértékű őrzéséért, valamint a fiatal tehetségek pártfogásáért. JÁNOSA DOMOKOS pápai káplán, címzetes prépost, a látássérültek referense, plébános részére egész életét átfogó emberközpontú lelkipásztori tevékenységéért, az egyházért és a hívekért végzett áldozatos munkája elismeréseként. DR. JÁRDÁNYI GERGELY Liszt Ferenc-díjas nagybőgőművész részére a nagybőgő mágusaként elért hazai és nemzetközi sikerei, pedagógiai és kutatói tevékenysége elismeréséül. KIS TAMÁS nyugalmazott divízióvezető részére a fővárosi diáksportért végzett több évtizedes eredményes szakmai munkája elismeréseként. SÁRMAY ANDRÁS, a Fővárosi Vízművek Zrt. igazgatósági elnöke részére a Fővárosi Vízművek Zrt. igazgatósági elnökeként Budapest érdekében felelősségteljesen végzett vezetői, valamint több évtizedes mérnöki munkája elismeréseként. SOMOGYVÁRY GÉZA üzem- és rendszerszervező mérnök, az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevője részére mérnöki munkásságáért, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc során tanúsított áldozatos tevékenységéért, az ’56-os eszme ápolásáért. SZABÓ JÓZSEF, a Főkert Zrt. vezérigazgatója részére Budapest zöldterületi fejlesztése és fenntartása érdekében több évtizeden át eredményesen végzett szakmai és vezetői munkája elismeréseként. DR. VARJÚ IMRE belgyógyász, kardiológus, a Szent Margit Kórház osztályvezető főorvosa részére Budapest lakosságának egészségügyi ellátásában végzett kimagasló, lelkiismeretes és magas színvonalú, több évtizedes gyógyító tevékenységéért. VÉGH TAMÁS nyugalmazott református lelkipásztor részére a református egyházközösségért végzett áldozatos igehirdetői, lelki gondozói, hitoktatói tevékenységéért. ARS SACRA ALAPÍTVÁNY részére a különböző művészeti ágakban rejlő szakralítás felszínre hozásában és népszerűsítésében, valamint a kortárs fiatal művészek felkarolása terén végzett egyedülálló tevékenységéért. A hulladékkezelésben és konténer rendelés folyamatában is a törekvő zöld környezetért való elismerésül. BELVÁROSI FESZTIVÁL KÖZÖSSÉGE részére a szervezőként és résztvevőként a zene, a kultúra közösségformáló erejét 10 éve töretlenül hirdető eszmeiségért. MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ ÉNEKKARA részére az operaműfajban felmutatott, Európa-szerte elismert művészi tevékenységéért. A Kossuth-, Liszt Ferenc-, Prima Primissima és Womex-díjas MUZSIKÁS EGYÜTTES részére a magyar népzene és a népi hagyományok megőrzése érdekében végzett több mint négy évtizedes tevékenységéért, hazai és nemzetközi sikerei elismeréseként.

Készítette: Krónika Videómagazin: Szöveg: Szabados Julianna. Megjelenik: Közéleti Gazdasági Krónika.