Search
szombat 13 július 2024
  • :
  • :

Nemzet Művésze 2017

Nemzet Művésze 2017

1NemzetmuveszeiCsukás István író, Kiss Anna költő-drámaíró, Dévényi Sándor építész kapták meg 2017-ben a Nemzet Művésze címet. Az elismerést Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia leköszönő elnöke adták át a Pesti Vigadóban.

A díjat kiérdemelt művészek az elmúlt évtizedekben képességeik kivirágoztatásával folyamatosan bizonyították a nemzet iránti hűségüket. Ők nem tekintik véletlennek az életüket, hanem úgy gondolnak képességeikre, tehetségükre, mint amelyet meg kell termékenyíteni, műalkotásokban visszaadni a Teremtőnek – mondta a díjátadón Fekete György.

1CsukasCsukás István sokműfajú életművéért, valamint az ifjúsági irodalom kiemelkedő és értékteremtő gyarapításáért, Kiss Anna különleges, népi folklorisztikus elemekkel átszőtt nagyhatású költői világa, a líra és a dráma műfajában is kiemelkedő életművéért.

Dévényi Sándor – a fotón a családjával látható – a magyar organikus építészet értékeinek gyarapítása, városkép-formáló munkássága, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként kapta a címet.

2DevenyiCsaladA Nemzet Művésze díjat a Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezésére – 2013-ban – az Országgyűlés a magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó, elismert képviselőinek személyes megbecsülése, méltó életkörülményeinek biztosítása céljából alapította.

A díjat a Magyar Művészeti Akadémia elnöke a köztestület megalakulásának évfordulója alkalmából november 5-én adományozza. A díjat a köztestület elnöke és a miniszterelnök vagy az általuk kijelölt egy-egy személy adja át.

A díj odaítéléséről a 11 fő Kossuth-díjjal kitüntetett művész alkotta Nemzet Művésze díj Bizottság dönt, amelynek elnöke a köztestület elnöke (amennyiben Kossuth-díjjal kitüntetett személy). A bizottság két tagját a kultúráért felelős miniszter, nyolc tagját a bizottság elnöke kéri fel, legfeljebb három évre.

A díj az alábbi művészeti területeken adományozható: színházművészet, irodalom, zeneművészet, képzőművészet, filmművészet, építőművészet, táncművészet, iparművészet, fotóművészet, népművészet, valamint cirkuszművészet. A Nemzet Művésze cím az előzőleg Kossuth-díjban részesített és 65. életévét – táncművész, valamint cirkuszművész esetében 50. életévét – betöltött művészeknek adható.

A Nemzet Művésze címet egyidejűleg legfeljebb 70 személy viselheti. Törvény alapján a díj az első két alkalommal (2014-ben és 2015-ben) a fent hivatkozott művészeti területeken törvényben meghatározott keretszámok szerint adományozható; a 2015. évi adományozást követően a köztestület elnöksége jogosult dönteni arról, hogy megüresedett díjazott helyen a díj mely művészeti területen adományozható, szem előtt tartva, hogy az egyes művészeti területeken a Nemzet Művésze címet viselők száma lehetőleg ne legyen kevesebb egy főnél.

A díjazott az adományozásról okiratot kap, jogosult a Nemzet Művésze cím viselésére, és az adományozást követő hónap első napjától életjáradékban részesül. Az életjáradék havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a huszonháromszorosa.

2PetrasA Nemzet Színésze, a Magyar Mozgókép Mestere, a Magyar Állami Operaház Mesterművésze címek valamelyikének viselése nem zárja ki a Nemzet Művésze díj elnyerését, s az együttes címhasználatot; többes díjazottság esetében a Nemzet Művésze elismerésben részesült művésznek választania kell, hogy melyik díja alapján kéri életjáradék folyósítását. A díjat 2014 júliusában ítélte oda első alkalommal a díj bizottsága.

Az ünnepi díjátadó esemény fényét emelte Petrás Mária, népdaléneke műsora.

Készítette: Közéleti Gazdasági Krónika. Szöveg: Szabados Julianna. Megjelenik: Krónika Videómagazin.