Search
hétfő 22 július 2024
  • :
  • :

Új takarítógépek a XIII. Kerületben …

Hogy tisztán lássák –  Új takarítógépeket vásárolt közterületeire a XIII. Kerületi Önkormányzat.

Próbaüzem után mostantól hat új közterületi takarítógép működik az önkormányzat üzemeltetésében azokon a kerületrészeken, amelyeket köztisztaságilag javítani szeretne a kerület. Újlipótvárosban és Angyalföldön is.

1HolopneA gépeket jelképesen Holopné Schramek Kornélia alpolgármester asszony indította el a Ditrói Mór közben. Az átadáson elmondta, hogy a közterületek állapota, a köztisztaság fenntartása a közösségek érdeke is. Mert együtt mindig többet tehetünk a környezet védelméért.

A közutak és parkolók takarítása, a közterületi hulladék-gyűjtőedények, azaz a zöld kukák elhelyezése és ürítése a XIII. kerületben is – mint a főváros egész területén – a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. feladata. Újlipótvárosban régóta komoly probléma volt, hogy a hulladékgyűjtőket hétvégén nem ürítette az FKF Zrt. A kerületi önkormányzat 2017 júliusában az FKF Zrt-től megrendelte, és finanszírozza a szombati és vasárnapi kukaürítést, továbbá 100 helyszínre új közterületi hulladékgyűjtők kihelyezését is. Az eredmény azóta jól láthatóvá vált.

1TakjoTúl mindezen a XIII. Kerületi Önkormányzat 2017-ben 221 millió forintot fordított a kötelező, valamint az önként vállalt köztisztasági feladatainak elvégzésére. Takarítja a tulajdonában lévő 250 ezer m2 parkterületet és a 671 ezer m2 lakótelepi zöldterületet. Rendszeresen felszámolja közterületen a havi átlagosan 150 m3 illegális hulladéklerakásokat. Évente négyszer, a járda- és zöldsáv-takarítási akció során a kerület teljes területén – járdákon, fasori sávokon, padkákon, zöldsávokon – összesöpörteti a lombot, hulladékot, ebürüléket.

A 350 ebürülék-gyűjtőedényt nyáron hetente háromszor, az év többi szakában heti kétszer ürítteti az önkormányzat. S hogy megóvja zöldfelületeit, 12 kutyaillemhelyet is létesített. Ezek karbantartása, homokcseréje havonta kétszer történik.

A „Lendületben a XIII. kerület” önkormányzati program vállalásai között szerepel, miként lehet tisztább környezetet elérni a kerületben. Ehhez idén is jelentősen hozzájárul beruházással, humán erőforrással a XIII. Kerület Önkormányzata. Próbaüzem után mostantól hat új közterületi takarítógép működik az önkormányzat üzemeltetésében azokon a kerületrészeken, amelyeket köztisztaságilag javítani szeretne a kerület. Ezek: Szent István krt. – Váci út – Radnóti Miklós utca – Újpest rkp. által határolt terület – Radnóti Miklós utca – Váci út – Victor Hugo utca – Újpest rkp. által határolt terület – a kerület angyalföldi része. A kerületi önkormányzat 1-1 seprő-szívó és 1-1 szemétfelszívó utcai takarítógéppel segíti a társasházak közösségét – hetente legalább egyszer eljutva minden járdaszakaszra.

2TakcimlapA hat gép kiválasztásánál fontos szempont volt a méret, mivel az adott területen a parkolás miatt a járdaszakaszok keskenyebbek. A gépek beszerzése megközelítőleg 17 millió forintba került. Az üzemeltetést – majdcsak 30 millió forint évente – az önkormányzat saját forrásból biztosítja. A gépek a próbaüzemben sikeresen működtek.

A társasházak előtti járdaszakaszok takarítása továbbra is a lakóközösségek kötelezettsége, az önkormányzat az új kezdeményezéssel segíti a társasházak jogszabályban foglalt feladatának teljesítését, de át nem vállalja azt. Budapest területén a közterületek tisztántartásának feladatai a Fővárosi Önkormányzat, a kerületi önkormányzatok, illetve a közterületekkel szomszédos ingatlanok tulajdonosi/üzemeltetői között oszlanak meg, de fontos az egyén felelőssége is.

A Fővárosi Önkormányzati tulajdonú zöldterületek, parkok gondozását, takarítását a FŐKERT Nonprofit Zrt. végzi. A tömegközlekedési megállók környezetének rendben tartását a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai közé tartozik. A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján az ingatlanok előtti járdaszakaszok tisztántartása a társasházi közösségek kötelezettsége. Beleértve az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozását, tisztántartását, szemét- és gyommentesítését, hóeltakarítását és síkosság-mentesítését.

Készítette: Közéleti Gazdasági Krónika. Szöveg: Szabados Julianna. Megjelenik: Krónika Videómagazin.