Search
vasárnap 21 július 2024
  • :
  • :

Ipar 4.0

Fókuszban – Ipar 4.0 és oktatás

A felsőoktatás és az ipar együttműködése témában rendezett konferenciát a HG-Media, április 5-én a Boscolo Hotel Budapestben. Érdekes előadások hangzottak el több témában, például: vállalatok helye, szerepe az oktatásban. Sikerprojektek. A duális képzés eredményei. A munkaerőhiány felszámolásának lehetőségei. A digitális gazdaság kiépülése. Pályázati lehetőségek a Széchenyi 2020 keretében … A rendezvény moderátora Kutasi Judit, a Trend FM főszerkesztő-helyettese volt.

A nyitó előadást Monszpart Zsolt, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettese tartotta, aki kiemelte, hogy az ipari szereplők, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények közötti együttműködést is ösztönző innováció-politika részeként az elmúlt három évben, összesen mintegy 190 milliárd forintot nyertek el cégek és egyetemi, akadémiai kutatóhelyek közös projektekre, uniós és hazai forrásból. Uniós és hazai finanszírozással országszerte 8 helyen indult felsőoktatási és ipari együttműködési centrum összesen mintegy 35 milliárd forint támogatással – többek között – autóipari, agrártechnológiai, anyagtudományi, orvosi, gyógyszerészeti kutatásokra. Az együttműködési programok alapját a felfedező kutatási programok teremtik meg. A 2015-ös 7,9 milliárd forintról folyamatos növekedéssel idén 16,5 milliárd forintra nőtt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett, felfedező kutatást ösztönző felhívások keretösszege.

Nikodémus Antal, az NGM Digitális Gazdaság és Innovációs Főosztályának főosztályvezetője szerint a negyedik ipari forradalom a virtuális és a fizikai világ konvergenciáját, a hálózatba kapcsolt eszközök exponenciális növekedését jelenti. Az Ipar 4.0 jellemzőjeként sorolta fel, hogy az okos gyár önmaga optimalizálja a termelési folyamatait (horizontális integráció), illetve, hogy az emberek, gépek kiber-fizikai rendszereken keresztül kommunikálnak (vertikális integráció). A negyedik ipari forradalom további jellemzőjeként említette, hogy az okos termékek képesek adatokat gyűjteni, és továbbítani életciklusuk gyártási fázisairól. Az Ipar 4.0 hatásai között említette, hogy a karbantartási, raktározási költségek, illetve a piacrakerülési idő csökken, míg a termelékenység a műszaki munkakörökben a szellemi munka automatizálásának köszönhetően nő. Olyan oktatási rendszer biztosíthatja a versenyképes tudást a jövőben, amely képes a folyamatos megújulásra. A mai általános iskolások közel 65 százaléka ugyanis olyan munkakörökben dolgozik majd, ami ma még nem is létezik. Emellett naponta új munkakörök jönnek létre, és a hagyományos munkakörök egy részét az automatizáció veszi át.

Nacsa János, az MTA SZTAKI intézet Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium tudományos főmunkatársa bemutatta az MTA SZTAKI győri telephelyén megvalósuló „Ipar 4.0 kutatási és innovációs kiválósági központ” projekt eddigi eredményeit, további célkitűzéseit. A projekt célja többek között a kiber-fizikai gyártórendszer háttér-technológiáinak kutatása. A projekt mintarendszerében a fókusz többek között a kollaboratív robotos szerelésre irányul, amely az emberi rugalmasságot és a problémamegoldó képességet kombinálja a robot precizitásával és kitartásával.

A termelő kkv-k felzárkóztatását, versenyképességük javítását célzó uniós pályázati forrásokat Lukács János, a Vanessia Kft. ügyvezetője ismertette. Kiemelte, hogy bizonyos pályázati kiírásoknál az Ipar 4.0 témakörhöz való kapcsolódás jogosultsági feltételként szerepel, vagy pluszpont jár érte a pályázatok elbírálásánál. A pályázati intézményrendszer kimondottan egy Ipar 4.0 témájú kiírást – a kkv-k ipari digitalizációhoz kapcsolódó fejlesztéseinek támogatására vonatkozó pályázatot – is meghirdetett, amelynek nem volt túl nagy a keretösszege (5 milliárd forint), azonban így is csak a keret kétharmadát sikerült kiosztani.

1AgrarA kiemelt előadásokon kívül négy kerek-asztal beszélgetést is tartottak, melyben a résztvevők izgalmas témákról fejtették ki véleményüket.

Készítette: Közéleti Gazdasági Krónika. Szöveg: Szabados Julianna. Megjelenik: Krónika Videómagazin.