Search
péntek 19 július 2024
  • :
  • :

MMA Pályázat 2018-2021

Magyar Művészeti Akadémia pályázati felhívása a 2018-2021. évekre szóló művészeti ösztöndíj elnyerésére

A Magyar Művészeti Akadémia átfogó művésztámogatási rendszer kiépítését kezdte meg, amelynek részeként a Kormány együttműködésével új alapokra helyezheti ösztöndíjprogramját is.

A sajtótájékoztatót Kucsera Tamás Gergely főtitkár és Vashegyi György elnök tartották. A programban évente száz-száz alkotó nyerhet három esztendőre havi bruttó kétszázezer forintot. Az MMA költségvetéséhez rendelt forrásból 2018. szeptemberétől kerülhet sor fiatal és középgenerációs művészek számára három év időtartamra, évi 300 fős létszámkeretig.

A 3 éves időszak a Magyarországon jelenleg jellemző ösztöndíjak sorában páratlanul hosszú futamidőnek számít, és az ösztöndíj mértéke is kimagasló, ezáltal  minél több művész, művészetelméleti szakember pályakezdését, pályája kiteljesedését, kiemelkedő alkotások, előadások, kutatások és tanulmányok létrehozását tudja segíteni. A 300 fős létszámkeret felmenő rendszerben kerül feltöltésre: 2418-ban 100 fős indulással, az ösztöndíjasok létszámát 2019-ben és 2020-ban évi további 100-100 fővel növelve, szeptemberben kezdődő, s három év elteltével szeptemberig tartó folyósítási időszak mellett. A támogatni kívánt létszámkeret (legfeljebb 300 fő) 3 év alatt, 2020. szeptembertől rögzül.

1KucsVascimlapA megújuló ösztöndíjrendszert illetően elvárás, hogy a támogatási időszakban az alkotás folyamatát segítő szakmai mentorálásra, valamint utógondozásra, publikációra, bemutatkozásra is biztosítson lehetőséget. A támogatási időszakban megvalósuló művészeti tevékenység folyamatos “utánkövetése”, közvetett módon történő ösztönzése alkalmazott módszer a művészeti világ mecenatúra gyakorlatában, s különösen jól bevezethető, alkalmazható az MMA keretei között. Az MMA már meglévő és alakuló intézményrendszere közvetett garanciát jelent a vállalt művészeti teljesítmények elérésére, a támogatások tényleges hasznosulására, hatékony dokumentálására.

A Kormány határozata alapján az MMA művészeti ösztöndíj rendszerének működtetésére 2018-ban 96,0 millió forint, 2019-ben 384,0 millió forint, 2020-ban 672,0 millió forint, 2021-től pedig beépülő jelleggel 864,0 milliö forint áll rendelkezésre.

Az MMA Művészeti Ösztöndíj program 2018-2021. évekre szóló pályázati felhívása 2018. április 9-én jelenik meg az mma.hu és az mma-mmki.hu portálokon, a pályázatkezelés internetes felületen történik. A pályázatok beadási határideje 2018. május 17. Az ösztöndíjasok szerződése 2018. szeptember 1-től él.

A pályázaton részt vehet minden olyan magyarországi adóazonosító jellel rendelkező természetes személy, aki a támogatási időszak kezdetéig (2018. szeptember l.) már betöltötte 18. életévét, de még nem töltötte be 50. életévét. Nem nyújthatnak be pályázatot az MMA akadémikusai (rendes és levelező tagjai), az ösztöndíjprogram bírálatában részt vevő szakértők és a döntőbizottsági tagjai, továbbá az ösztöndíjprogram döntőbizottsági tagjainak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói. A felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat majd be. A pályázatokat az MMA által felkért szakértők értékelik, és az MMA elnöke által felkért testület (döntőbizottság) dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

Az ösztöndíjprogram célja – programszerű, három évre szóló – alkotó és előadó-művészeti, valamint művészetelméleti tevékenységek támogatása, magas színvonalú művészi és művészetelméleti tevékenységek anyagi feltételeinek megteremtése az alábbi pályázati kategóriákban:

a) építőművészet; b) film- és fotóművészet; c) iparművészet és ipari tervezőművészet; d) irodalom; e) képzőművészet; f) művészetelmélet; g) népművészet; h) színházművészet; i) zeneművészet.

A forrást a programhoz az MMA biztosítja, a pályázatot az MMA hirdeti meg, maga a pályázatkezelő felület is az MMA oldaláról lesz elérhető – az ösztöndíjasokkal az MMA Titkársága szerződik. A pályázat szakmai lebonyolítója, a pályázatkezelő felület működtetője, a pályázókkal és a majdani ösztöndíjasokkal való kapcsolattartó a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete.

Készítette: Közéleti Gazdasági Krónika. Szöveg: Szabados Julianna. Megjelenik: Krónika Videómagazin.