Search
szerda 19 június 2024
  • :
  • :

Széchenyi: Hitel

gróf Széchenyi István: Hitel

Széchenyi fő műve a Hitel zseniális mű a mai ember számára is, különösen akkor, ha lefejtjük róla a XIX. századi aktualitásokat, a korabeli viszonyokat. Ezért 2015-ben a Széchenyi Alapítvány kezdeményezésére egy team átírta a Hitelt mai magyar nyelvre úgy, hogy tartalma kicsit sem változott, és könnyen megérthetővé tették Széchenyi gondolatait. Miközben olvassuk a Hitelt, akár a mai problémáinkra is gondolhatunk.

A Széchenyi Alapítvány továbbá arra vállalkozott, hogy gróf Széchenyi István Hitel című művét világnyelvekre átültesse. Valójában ez az átírás teszi lehetővé az érthető, világos fordítást. Elsőre az angol nyelvre történő fordítást és ennek kiadását tervezik.

A Széchenyi Alapítvány elnöke Széchenyi Timea, mint mondta úgy érzékelik, más nemzetek sokat tesznek azért, hogy nagyjaik ismerté váljanak szerte a világban. Ez késztette őket cselekvésre. Céljuk, hogy a magyarságot és a kiemelt nemzeti értékünket méltó módon bemutató reprezentációs kötet álljon a Magyarországot képviselő személyek, illetve a Magyarországot tisztelő külföldiek rendelkezésére.

A Hitelen keresztül az angol nyelvterületen élő magyar családok másod-harmad generációs tagjai – akik gyökereik után érdeklődnek -, jobban megismerhetik Széchenyi István grófot, a magyarok viszonyulását a világhoz, a XIX. század nagy magyar gondolkodóját, haszonelvű filozófusát, és alkotó személyiségét.

A Széchenyi Alapítvány benyújtotta a Hitel angol fordítására irányuló pályázatát 8 300 000 forint költségigénnyel, amikor a Bethlen Gábor Alapkezelő 2020. évi “Nemzetpolitikai célú támogatások” keretében pályázatot hirdetett. A pályázat kiírói– a magyarság összetartozása jegyében – értékteremtő programok megvalósítására akarták ösztönözni a pályázókat. A pályázat feltétele volt, hogy legalább két határon kívüli támogatója legyen a projektnek.

A kiírásnak megfelelően ketten támogatták projektüket: a Széchényi Családegyesület (képviseli Széchényi Kálmán) – mely szervezet a világon élő Széchényi Ferenc leszármazottjainak képviselője – nem csak eszmeileg, hanem anyagilag is, illetve a Magyar Könyvbarátok Hagyományőrző Könyvtár Toronto (képviseli Catherine Szabo). Sajnos a Széchenyi Alapítvány mindössze egymillió forint vissza nem térítendő támogatást kapott.

Széchenyi Timea elmondta, hogy a megítélt támogatásból a feladatot lehetetlen teljesíteni, de az alapítvány kurátorainak többsége azon az állásponton volt, hogy ne utasítsák vissza a megítélt összeget, hanem kezdjék el a Hitel fordítását és bízzanak további támogatásokban.

A fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) végzi, amely minőségbiztosított, 100%-ban állami tulajdonú, nagy múltú 2019-ben 150 éves megbízható állami fordítóiroda. Figyelemmel a finanszírozás szakaszosságára keretszerződést kötöttek az OFFI-val a teljes mű lefordítására. Továbbá szükségesnek ítélték konzulensként dr. Velkey Ferenc Széchenyi-szakértő egyetemi tanár felkérését is.

A projektet szakaszokra bontották. Az első szakasz 2020. december 31-én véget ért.

Az év folyamán több szervezetet kerestek meg, hogy támogatásukkal a fordítás egy ütemben megtörténhessen. 2020-ban a Magyar Tudományos Akadémiától 1 500 000, azaz másfél millió forintot nyertek, amelynek felhasználásával biztosítottnak látják a fordítás márciusi befejezését.

A projekt ütemezésénél figyelembe veszik, hogy 2021. szeptember 21-én van gróf Széchenyi István születési évfordulója, és méltó esemény lehetne, ha az angol nyelvű Hitellel tiszteleghetnének a nemes gróf 230-dik születésnapján.

Hátralévő feladatok a források biztosítása. Remélik, hogy pályázatokon keresztül tudnak forrást szerezni, de folyamatosan próbálkoznak civil, állami és intézményi támogatók megnyerésére, hiszen az angol nyelvű Hitel megjelenése jelentős és sikerrel kecsegtető esemény. A projekt előrehaladásáról a Széchenyi Fórum/Széchenyi Alapítvány portálján lehet tájékozódni.

A sikeres projekthez tisztelettel kérik és várják a Széchenyi-tisztelők erkölcsi- és anyagi támogatását a Széchenyi Alapítvány javára.  https://szechenyicsalad.hu/

Terveik szerint az angol nyelvű Hitel 2021-ben megjelenik, bevételét a következő (német, francia, olasz vagy spanyol) nyelvű Hitel elkészítésére fordítják.

MTI OS – A Széchenyi Alapítvány 2021. január 19., közleménye alapján …

Készítette: Közéleti Gazdasági Krónika. Szöveg: Szabados Julianna. Megjelenik: Krónika Videómagazin.