Search
szombat 20 április 2024
  • :
  • :

Budapestért díjasok 2015 – példaképeink …

PRO URBE BUDAPEST-DÍJASOK 2015

KESERÜ ILONA Munkácsy Mihály-, Kossuth- és Prima díjas érdemes művész, a Nemzet Művésze díjjal kitüntetett festőművész, professzor emeritus sokoldalú művészi tevékenységéért, a hazai képzőművészetben maradandó értékű és magas színvonalú munkássága elismeréseként.

SCHMIDT MÁRIA Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár, a Terror Háza Múzeum, a XX. és XXI. Század Intézet főigazgatója nemzetközileg elismert kutatói, oktatói munkásságáért, a Terror Háza Múzeum főigazgatójaként végzett magas színvonalú vezetői és szakmai munkája elismeréseként.

DR. DERCE TAMÁS a Magyar Köztársasági Érdemrend polgári tagozat tiszti keresztjével, valamint Semsey Aladár Újpesti Életműdíjjal kitüntetett volt polgármester a főváros, kiemelten Újpest életében végzett jelentős társadalmi tevékenységéért.

JÓNYER ISTVÁN világ- és Európa-bajnok, többszörös magyar bajnok, Prima és Magyar Örökség díjas asztaliteniszező a sportág egyik legsikeresebb sportolójaként, az oldalpörgetés atyjaként elért kiemelkedő hazai és nemzetközi eredményeiért, sportpályafutása elismeréseként.

ÓKOVÁCS SZILVESZTER, a Magyar Állami Operaház főigazgatója a nemzeti operajátszás minőségének, látogatottságának, megjelenítésének és infrastrukturális feltételrendszerének megújításáért, a dalszínház hazai és nemzetközi hírnevének öregbítéséért.

SÜLLEI LÁSZLÓ pápai káplán, protonotárius kanonok, címzetes prépost, érseki általános helynök, mesterkanonok, a Mátyás-templom plébánosa a hitélet fáradhatatlan és szeretetteljes szolgálatáért, egyházi és társadalmi szerepvállalása elismeréséül.

BUDAPESTÉRT DÍJ

BÁLINT BEÁTA óvodavezető az óvodapedagógia területén végzett kimagasló szakmai munkája és vezetői tevékenysége elismeréséül.

INCZE ILDIKÓ galériavezető, színművész a kortárs képzőművészet megismertetésében, népszerűsítésében vállalt szerepe elismeréseként.

PÓSCH MÁRIA óvodavezető a kisgyermeknevelés területén végzett kimagasló szakmai munkája, vezetői tevékenysége elismeréséül.

RÉDEI ÉVA könyvesbolt-tulajdonos a kerületi és fővárosi lakosságért végzett közéleti tevékenységéért, kultúraközvetítő munkájáért, színvonalas rendezvények szervezéséért.

R. TÖRLEY MÁRIA, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett szobrászművész a zene plasztikai megfogalmazásáért, a keresztény eszmeiség és az ember expresszív megjelenítéséért.

DR. TÖRÖS EDIT reumatológiai szakrendelést vezető főorvos.

DR. FELEDY BALÁZS művészeti író, tanácsadó.
FILIP TAMÁS költő. DR. FUTÓ PÉTER ingatlanfejlesztő.
GALGÓCZY ÁRPÁD József Attila-díjas költő, műfordító.
GERGELY GÁBOR világ- és Európa-bajnok, többszörös magyar bajnok asztaliteniszező.
DR. GÖNCZI AMBRUS helytörténész, muzeológus a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője.
DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR sebész főorvos, orvos igazgató. HORVÁTH ZOLTÁN tiszteletbeli kanonok, esperes, plébános. A díjat Horváth Józsefné és Kiss György vette át.

KLAMPÁR TIBOR világ- és Európa-bajnok, többszörös magyar bajnok asztaliteniszező az asztalitenisz sportág legendás játékosaként elért hazai és nemzetközi sportteljesítményéért, ma is tartó aktív sportolói és edzői tevékenysége elismeréseként.

MENYHÁRT SÁNDOR intézményvezető. ORBÁN KÁLMÁN nyugalmazott református lelkész, egyházmegyei főjegyző.
DR. PREHLIK LAJOS nyugalmazott jegyző.

TÖRÖK FERENC, a Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület ügyvezető igazgatója társadalmi szerepvállalásáért, sporttevékenységéért, valamint az ifjúság nevelése és védelme érdekében kifejtett munkájáért.

PIROS ORR BOHÓCDOKTOROK ALAPÍTVÁNY – A díjat Rékay Ágnes, ügyvezető igazgató vette át.

Készítette: Krónika Videómagazin. Szöveg: Szabados Julianna. Megjelenik: Közéleti Gazdasági Krónika.