Teleki László

Teleki László gróf küzdelmes élete és rejtélyes halála …

1SzerkjoA Magyar Nemzeti Múzeumban mutatták be február 13-án a rendkívül igényes könyvet, amely Teleki Lászlónak kíván emléket állítani. A kiadvány szerkesztője Debreczeni-Droppán Béla, Magyar Nemzeti Múzeum történész-levéltárosa, a Honismereti Szövetség elnöke, aki elmondta: “Tántoríthatatlan elvhűség, sziklaszilárd jellem, lovagias becsület” jellemezte a grófot.

A rendezvényen köszöntőt mondott Varga Benedek a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, majd megnéztük Kovács Béla filmjét Teleki Lászlóról.

A kötet bevezető tanulmányát Csorba László, történész írta, aki a könyvbemutatón is megosztotta velünk gondolatait. 1Telekimelkep

A kötetet bemutatta Szörényi László, emeritus kutató professzor, aki elemezte az egyes fejezeteket, méltatva azok íróit: Fábri Anna, Fónagy Zoltán, Velkey Ferenc, Deák Ágnes, Erdődy Gábor, Hermann Róbert, Bozó Csaba, Korom Csaba, Stuber István, Debreczeni-Droppán Béla, Sirató Ildikó, M. Lovas Krisztina, Gödölle Mátyás, Lengyel Beatrix.

TELEKI LÁSZLÓ GRÓF KÜZDELMES ÉLETE ÉS HALÁLA

1TelekikonyvjoA Teleki nevet jóformán csak az ugyancsak tragikus végű miniszterelnök, Teleki Pál kapcsán tudja fölidézni a ma embere, pedig Teleki László gróf (1811-1861) életműve és személye érdemes arra, hogy emlékezzünk rá. Tehetséges író, nagyszerű szónok, a reformkor egyik vezető politikusa, az 1848-49-es szabadságharc párizsi követe, a Kossuth-emigráció kiemelkedő egyénisége, az 1861-es országgyűlés Határozati Pártjának vezére volt. Az 1840-es években Batthyány Lajos mellett a főrendi ellenzék egyik legjelentősebb politikusa. Ugyanakkor kedvence a kor társasági életének, igazi “római jellem” hazafias becsületére kényesen büszke arisztokrata. Mégis, manapság hiányzik arról a tablóról, ahol korábban szerepelt: az első sorban Batthyány Lajos, Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Deák Ferenc, és Kossuth Lajos mellett. A most bemutatásra került kötet célja, hogy bizonyítsa: Teleki Lászlónak a legnagyobb magyar történelmi személyiségek között van a helye. Nem csak a történelmi munkákban, hanem a nemzeti emlékezetben is. 1TelekiSandorjo

A kiadvány CD mellékletet is tartalmaz, melyen két filmet nézhetünk meg: Teleki László, az országgyűlés halottja – rendezte Kovács Béla és Pesti helyszínelők 1861/2011 – Rendezte: Hámori István.

A könyv szerzője, szerkesztője: Debreczeni-Droppán Béla. Szakmai lektor: Szilágyi Márton. Olvasó és technikai szerkesztő: Bertók Krisztina. A kötetet tervezte: auri grafika. Nyomtatás és kötés: Pauker Holding Kft.

Teleki Sándor (jobbra) is részt vett a könyvbemutatón.

Készítette: Közéleti Gazdasági Krónika. Szöveg: Szabados Julianna. Megjelenik: Krónika Videómagazin.