Search
hétfő 22 április 2024
  • :
  • :

Jókai – enciklopédia

Jókai – enciklopédia 

Balázsi József Attila – Kiss Gábor  

Megjelent a Jókai-enciklopédia a Tinta Könyvkiadó gondozásában a Magyar Nyelv Kézikönyvei sorozat 32. kiadványaként, amely azt a célt szolgálja, hogy az olvasó jobban megérthesse Jókai regényeit, megmutassa az író szókincsének sokszínűségét, valamint hogy bővítse a művelődéstörténeti, néprajzi és történelmi ismereteket. Jókai Mórnak a regényei nemzeti műveltségünk kincsei.

„S hogy magyarul írok, azt nem azért teszem,

mert nemzetem iránti kötelességem kényszerít,

hogy hű hazafi legyek – hanem azért, mert én olyan szép,

kifejezésekben gazdag, mondataiban tökéletes,

a gondolatokhoz odataláló nyelvet nem ismerek, mint a magyar.”

Jókai Mór: Életemből I. – A látható isten

A Jókai-enciklopédia: szavak, kifejezések magyarázata és személyek, földrajzi helyek, történelmi események bemutatása.  

Közel ötéves gyűjtő- és szerkesztőmunkaként állt össze a 880 oldalas kiadvány, amely Jókai régies, tájnyelvi és idegen nyelvi szavait magyarázza.

Balázsi József Attila és Kiss Gábor (jobbra) szerkesztők 74 regényt vizsgáltak, majd 28500 szócikkbe rendezték a kifejezéseket, s mintegy 1150 személyről nyújtanak információt. A szavak, kifejezések, nevek nagy részénél (17 050 esetben) azt is közlik, hogy a címszó hol fordul elő.

Betűrendes elrendezésben megmagyarázza, értelmezéssel látja el Jókai regényeinek ma már nehezen érthető szavait, kifejezéseit; megadja a regényekben szereplő idegen nyelvű szavak, kifejezések, mondatok magyar fordítását, feltüntetve, hogy az adott szöveg milyen nyelvű; ismereteket közöl Jókai regényalakjairól, a műveiben szereplő személyekről; röviden bemutatja a regényekben felbukkanó történelmi eseményekhez kapcsolódó szavakat, fogalmakat.

A Jókai-enciklopédia címszavai

a) tájszavak, népies szavak; b) régi, elavult, archaikus szavak; c) nyelvújítási szavak; d) idegenszavak és kifejezések (a leggyakoribbak: görög, latin, héber, német, angol, francia, olasz, török, szlovák); e) tükörfordítások; f) szakmák, mesterségek, tevékenységi körök szakszavai; g) Jókai alkotta szavak, tréfás szóferdítések; h) az író által a maitól eltérő jelentésben használt szavak.

Tematikailag a címszavak az alábbi fontosabb csoportokra bonthatók

a) tudományos terminusok; b) jogi szakkifejezések; c) kártyaműszók; d) diáknyelvi szavak; e) tolvajnyelvi szavak; f) tulajdonnevek (történelmi személyek, mitológiai alakok, bibliai személyek, irodalmi alakok, létező és képzeletbeli földrajzi nevek, irodalmi művek címe, műalkotások neve, folyóiratok, napilapok címe).

A szerkesztők számos népszerű szótár, kézikönyv szerzői. Balázsi József Attila Arany Penna díjas nyelvész, szótárszerkesztő, lexikográfus. Kiss Gábor a magyar szótárírás elismert szakembere, a TINTA Könyvkiadó igazgató-főszerkesztője, az MTA Szótári Munkabizottságának tagja.

Jókai Mór halála után 116 évvel a magyar nyelv- és irodalomtudomány régi adósságát törlesztette azzal, hogy a TINTA Könyvkiadó megjelentette a Jókai-enciklopédiát.

A kötet tudományos igénnyel, de a nagyközönség számára készült, elősegíti Jókai regényeinek értő olvasását.

A TINTA KÖNYVKIADÓRÓL

A TINTA Könyvkiadó 1992-ben alakult. Magyar tulajdonú – igazgató, főszerkesztő Kiss Gábor – nyelvészeti szakkönyv- és szótárkiadó, piacvezető a magyar egynyelvű szótárkiadás és a hazai nyelvészeti szakkönyvkiadás területén. Jelenleg 630 kiadványa van. Évente 40-45 könyvet jelentet meg.

Célja a legnagyobb hungarikum, a magyar nyelv szókincsének sokoldalú leltározása, vizsgálata és különböző típusú, korszerű, egynyelvű magyar szótárak kiadása.

Honlapján: www.tintakiado.hu 10 elektronikus online szótárt üzemeltet.

A Tinta Könyvkiadó elkötelezett a tudományos igényességgel megírt nyelvészeti kézikönyvek, szakkönyvek és egynyelvű szótárak kiadása mellett. Eltökélt szándéka, hogy még szélesebb körben ismertesse meg a legfrissebb eredményeket a nyelvészeti kutatásokban.

A jövőben várja a gondos szerzők, szerkesztők jelentkezését. Vállalja kiadványok, könyvek, szakkönyvek színvonalas nyomtatási előkészítését, nyelvi lektorálását, szerkesztését külső megrendelők részére. A kiadó munkatársai is vállalják a nyelvészeti lexikográfiai szakértői munkát.

A TINTA Könyvkiadó elérhetősége: 1116 Budapest, Kiskőrös utca 10.

Honlap: www.tintakiado.hu, www.tinta.hu

Készítette: Közéleti Gazdasági Krónika. Szöveg: Szabados Julianna. Megjelenik: Krónika Videómagazin.