Search
vasárnap 23 június 2024
  • :
  • :

Safer Ineternet Day 2021

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat – Safer Internet DAY

Az esemény mottója: „Együtt egy jobb internetért!”

Idén február 9-én tartották világszerte a Safer Ineternet Dayt, vagyis a Biztonságos Internet Napot, melyre a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ), mint a Safer Internet Program (SIP) magyarországi konzorciumvezetője online rendezvényeket szervezett.

Az eseményt idén 18. alkalommal rendezték meg. Célja, hogy az Európai Unió Safer Internet Program (SIP) akciótervének keretein belül közel 170 országban ugyanazon a napon hívja fel a figyelmet az internet szükségességére, előnyeire és veszélyeire.

Az internet és a minket körülvevő digitális eszközök mára nélkülözhetetlenekké váltak a tanulásban, munkavégzésben, kapcsolattartásban, szórakozásban. A digitáliseszköz-használat mind a felnőttek, mind a gyerekek körében jelentősen megnőtt. Éppen ezért a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Safer Internet Programja arra hívja fel a gyerekek, szülők és tanárok figyelmét, hogy miközben használják az internetet, informálódnak, tanulnak, játszanak, barátkoznak és szórakoznak a segítségével, mindig tartsák szem előtt, hogy a világhálón veszélyek is leselkednek rájuk!

Gondolkodj, mielőtt kattintasz” címmel közös (online) sajtótájékoztatót tartottak – Bencsik Balázs nb. ezredes az NBSZ NKI vezetője, Kurkó-György Zsuzsánna az NGYSZ Safer Internet Program projektkoordinátora, dr. Szabó Henrik c. r. alezredes az ORFK Bűnmegelőzési Osztályának munkatársa.

Kurkó-György Zsuzsánna (NGYSZ), a  Safer Internet Program projekt magyarországi koordinátora kiemelte, hogy a mára már hagyománnyá vált Safer Internet Day célja, hogy felhívjuk a figyelmet az internet helyes használatának fontosságára, és arra, hogy ennek elsajátítása mindannyiunk közös felelőssége. Ez a tudás egész életünket befolyásolja. Ugyanilyen fontos, hogy akárcsak a valós életben, az internet virtuális, arctalan tereiben is tiszteljük egymást.

Elmondta, hogy idén a COVID-19 miatt sajnos csak online lehetett megrendezni a SID-rendezvényt, illetve év közben az oktatások nagy része is csak online zajlott. Mindenki reméli, hogy májustól, de legkésőbb nyáron már személyesen is meg tudják tartani a SIP-oktatók az előadásokat, és találkozhatnak a gyerekekkel. Megköszönte az NBSZ NKI-nak, az Országos Rendőr-Főkapitányságnak (ORFK) és a Microsoft Magyarország Kft.-nek, hogy ebben a nehéz helyzetben is a SID kampány mellé álltak.  A fenti intézmények évek óta együttműködnek a Gyermekmentő Szolgálattal.

Ezután röviden beszámolt a SIP 2020-as oktatási és kutatási eredményeiről. A járvány miatt sajnos jóval kevesebb oktatást tudtak megtartani, mint az azt megelőző évben. 2020-ban 5632 felhasználóhoz – 766 gyerekhez és 4866 pedagógushoz és szülőhöz – jutottak el a SIP-oktatók személyesen vagy online előadások, foglalkozások keretében. Összesen 166 alkalommal, 476 órát tartottak, 120 különböző helyszínen, 59 budapesti és 61 vidéki iskolában.

A SIP 2020-ban hatástanulmányt is végzett, melynek során több, mint 20 kérdést tett fel az internetbiztonságról szülőknek és gyerekeknek. Ezt 260 szülő (87 papír alapú, 173 online), 1170 tanuló (738 papír alapú, 432 online) töltötte ki.

A beérkezett szülői (260) és a tanulói (1170) válaszokból az alábbi következtetések vonhatók le:

– 2020-ban a lakosság csökkenése ellenére a digitális eszközök száma 2,2%-kal nőtt Magyarországon.

– A válaszadók 91,27%-a válaszolta azt, hogy otthon, a családban 3 vagy annál több okoseszköz (számítógép, notebook, tablet, okostelefon) áll rendelkezésükre.

– A 13 év alattiak 86%-ának szabályozzák a szülők a képernyő előtt eltölthető idejüket, míg 14%-uk időkorlát nélkül használhatják az okoseszközöket. Meglepően nagy arányban (31%) van jelen a közös megegyezésen alapuló szabályozás.

– A szülők mindössze 26,7%-a telepített a gyermeke digitális eszközére szűrőprogramot.

– A megkérdezettek 20,35%-a volt 12 év alatti. A 12 év alattiak 76,97%-ának van más saját okoseszköze. A saját okoseszközzel rendelkező 12 év alattiak 87,81%-ának korlátlan hozzáférése van az internethez, és ebben a korcsoportban a megkérdezettek mindössze 2,1%-a nem rendelkezik egyáltalán internetes eléréssel.

– A megkérdezett gyerekeknek – akiknek az átlag életkora 14,57 év volt – csak a 3,67%-a nem ismeri a cyberbulling fogalmát, 27,25%-uk még nem, 69%-uk pedig már hallott az iskolában vagy a baráti körben történt internetes zaklatásról.

Az eseményen a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat együttműködő partnerei is részt vettek.

Juhász Levente, a Google közép-kelet-európai közkapcsolati menedzsere bemutatta a Family Link  szűrőprogramot, amely a Google szülőknek szóló, felügyeleti eszközöket kínáló szolgáltatása. A mobil alkalmazás célja, hogy segítse a szülőket az egészséges digitális alapelvek és szokások kialakításában, amikor gyermekeik az interneten tanulnak, játszanak vagy felfedeznek. A szülő és a gyermek(ek) készülékére egyidejűleg telepített alkalmazás számos felügyeleti lehetőséget kínál: például a képernyőidő szemmel tartását és korlátozását, a gyermek által a Google Áruházból telepíthető appok körének meghatározását és az appon belüli vásárlások jóváhagyását, de az eszközön elérhető tartalom szűrését vagy a készülék zárolását is. Előadásában kitért arra, hogy a Google által a Family Linkhez készített szülői információs dokumentum részletes tájékoztatást ad, melyet a szülőknek érdemes figyelembe vennie, amikor arról dönt, hogy hozzáférést biztosít gyermekének a Google-szolgáltatások széles ökoszisztémájához.

Helena Pons-Charlet, a Microsoft Europe Digitális biztonságért felelős jogi osztályának vezetője beszélt a ’Microsoft Digital Civility Index’ (DCI) kutatási eredményeiről. Elmondta, hogy Magyarország volt a Microsoft 32 országot érintő, a kibertér veszélyeit vizsgáló felmérésnek az egyik tagja. A DCI kimutatta, hogy Magyarországon javult az online kommunikáció és magatartás színvonala, a korábbi 77 pontos indexet 73-ra sikerült javítani, ami 4 pontos előrelépést jelentett.  A válaszokból az is kiderült, hogy a járványhelyzet pozitív hatással volt az emberek kibertérben mutatott magatartására, illetve a javulás 80 százalékban tulajdonítható a tizenéveseknek, akik lényegesen pozitívabban ítélik meg a kibertér kommunikációját, mint a felnőttek.

Az online interakciók minősége Magyarországon az alábbi témákban mutatott a legnagyobb fejlődést az előző évhez képest:

-hírnév károsítása (8 pontos fejlődés a tavalyi évhez képest)

-zaklató szexuális jellegű ajánlatok (4 pontos fejlődés)

-megfélemlítés vagy zaklatás (4 pontos fejlődés)

Az oktatási intézményekbe vetett bizalom szerepelt az első helyen, megelőzve a közösségi média és tech vállalatokat vagy a médiát.

Mit tehetünk együtt egy jobb internetért”

Az idei SID kerekasztalánál Bor Olivér, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet szóvivője, Csanak Gabriella, a Microsoft Magyarország marketing és operatív igazgatója, Ságvári Bence, az MTA Társadalomtudományi Központ tudományos főmunkatársa és Vezér-Kovács Dorottya r. főhadnagy, az ORFK Bűnmegelőzési Osztályának főelőadója beszélgetett 2020 tapasztalatairól és a 2021-es év terveiről. Beszélgetésük mottója: „Mit tehetünk együtt egy jobb internetért”

A szakemberek érintették a koronavírus-járvány hatását, azt, hogy hogyan formálta át az otthoni munkára történő átállást, a mindennapi életet, beleértve az online oktatást és az otthoni munkát.  Minden résztvevő kitért arra, hogy cégük a home office bevezetésével biztonsági ajánlásokat fogalmazott meg, és különféle közösségimédia-felületeket használtak ezek népszerűsítésére.

 Csanak Gabriella, a Microsoft Magyarország operatív igazgatója bejelentette, hogy létrehoztak egy Microsoft Digital Civility Challenget, amely négy egyszerű viselkedési ajánlást tartalmaz, amellyel még barátságosabbá, élhetőbbé kívánják tenni az online életünket.

Vezér-Kovács Dorottya, az ORFK főhadnagya szerint bíztatóak az online biztonság trendjei.

 Ságvári Bence, az MT Akadémia Társadalomkutatási Központjának kutatója kiemelte, hogy a néhány hónap alatt létrejött digitalizáció számos új társadalmi kihívást hozott, amelyek kutatása jelenleg is folyik. Véleménye szerint a felnövekvő legifjabb generáció már sokkal korábban elkezdte használni a digitális eszközöket, akár 2-3 év korkülönbség is számít ezen a téren. Ő a legnagyobb kihívásnak az időmenedzsmentet tartja: “Mindenki a gyerekeink limitált idejére hajt.” Az is probléma,  hogy az ingergazdag környezet nehézséget okozhat a koncentrációban.

Csanak Gabriella szerint a szülők felelőssége, hogy felkészítsék a gyerekeket az internet kihívásaira. Rá kell mutatni a digitális eszközök jó és hasznos felhasználására, és érdemes megmutatni az offline tevékenységekhez vezető kikapcsoló gombot is. Ebben a vállalatok, a civil szervezetek és az állam is igyekeznek minden támogatást megadni.

Bor Olivér is egyetértett ebben: szerinte is fontos, hogy az állami szerveknek, civil szervezeteknek és a multi cégeknek milyen a kommunikációja, milyen edukációs eszközöket használnak.

A beszélgetésben  még szó esett a cyberbullyingról, a közösségi média befolyásoló algoritmusairól és a TikTokon terjedő veszélyes divatokról is.

A résztvevők egyhangú célkitűzése 2021-re az, hogy az online kampányokon túl minél több élő eseményen népszerűsítsék és erősítsék a tudatos internethasználatot – amennyiben erre a járványhelyzet lehetőséget ad.

Kihirdették az idei képregény, mémkészítő és internetes hős-építő pályázat győzteseit

Összesen 438 pályamunka érkezett be, Budapestről 160, vidékről pedig 278. A nyertesek között összesen közel 1 050 000 forint nyereményt osztottak szét. A zsűri a döntésnél figyelembe vette a pályaművek tartalmát, technikai megoldásait, a kreativitást, ötletességet a témaválasztásban, a terjedelem, ill. az időkeret betartását és a szoftver adta lehetőségek kihasználását, valamint azt is,  hogy mennyi munkát fektettek bele az alkotók a munkába.

Képregény-készítő pályázat

A  kategóriában összesen 520 000 Ft pénzdíjat osztottak ki. Díjazottak:

Általános iskola alsó tagozat

Szegfű Zalán – Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola, Sóskút. Kundermann Ákos – Lesencevölgye Általános Iskola, Lesencefalu. Sőtér Hunor Marcell – Liszt Ferenc Általános Iskola, Zalaegerszeg. Balogh Borbála Liliána  VI. kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola, Budapest. Bátai Bálint – Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola Budapest. Antal Levente – Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola.Tarsoly Panna – Pandor

 Általános iskola felső tagozat

Jakab Dóra  Kós Károly Általános Iskola, Budapest. Máté Roland  Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola. Balla Letícia – Kőbányai Harmat Általános Iskola, Budapest. Niczki-Otto Mia – Kodály Zoltán Általános Iskola, Budapest. Hermann Edina  Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola, Budapest. Hermann Edina – Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola, Budapest. Kerekes Kata  Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola.

Középiskola

Szakály Anna  Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskola, Debrecen. Csikós Janka  ELTE Bólyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Budapest. Kardkovács Sarolta Edit  Tatabányai Árpád Gimnázium. Peresztegi Hanna  Kőbányai Szent László Gimnázium, Budapest. Junácski Laura  Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium, Budapest. Karakas Violetta  Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma. Regecz Evelin Zoé – Tatabányai SZC Mikes Kelemen Technikum és Szakgimnázium. Nagy Benjámin

Az internet Hőse – Építsd meg a Hősödet!

A kategóriában összesen 480 000 Ft pénzdíjat osztottak ki. Díjazottak:

Általános iskola alsó tagozat

Takács Barnabás – Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola. Győrvári Lili  Nyitra Utcai Általános Iskola, Szombathely. Balogh Borbála Liliána  VI. kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola, Budapest. Fehér Attila  Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola. Morvai Gréta – Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola. Kujber Marcell – Horváth István Általános Iskola, Pétfürdő. Mayer-Lakati Magor

Általános iskola felső tagozat

Lipták Péter – Petőfi Sándor Általános Iskola, Jánoshida Kovács Noel – Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola. Vajdai Flóra – Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola. Tóth Patrik – Kőbányai Harmat Általános Iskola, Budapest. Horváth Marcell – Apáczai Csere János Általános Iskola, Táplánszentkereszt. Sorosi Zalán – Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona. Peresztegi Mirkó – Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola, Budapest.

Középiskola

Gyebnár Vince – Teleki Blanka Gimnázium, Budapest. Rahmeh Zayed – Teleki Blanka Gimnázium, Budapest. Bartúcz Anna – Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium. Tóth Patrik – Kőbányai Harmat Általános Iskola, Budapest. Peresztegi Hanna – Kőbányai Szent László Gimnázium, Budapest. Balogh Evelin és Tatár Jamina – Péterfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és AMI, Győr. Fercsik Nikolett – Teleki Blanka Gimnázium, Budapest.

Mémkészítő pályázat

A  kategóriában összesen 48 000  Ft pénzdíjat osztottak ki. Díjazottak:

Általános iskola alsó tagozat

Gál Ervin – Romulus Guga Általános Iskola, Marosvásárhely, Románia. Varga Adrienn  Sárospatak. Ragány Réka – Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tannyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda, Kisvárda, Budapest. Tripsánszki Fanni – Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola. Bártfai Bálint – Új Budai Alma Mater Általános Iskola, AMI és Óvoda, Budapest. Ragány Réka – Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tannyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda, Kisvárda. Rapcsák Dóra – Szent István Katolikus Általános Iskola.

Általános iskola felső tagozat

Márkos Kálmán Iason – Városmajori Kós Károly Általános Iskola, Budapest. Peresztegi Mirkó – Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola Budapest. Vad Márton – Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló. Séra Gergő – Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona. Grészló Gergő – Park Utcai Katolikus Iskola és Óvoda, Mohács. Oláh Koppány – Zalapáti Gábor Általános Iskola. Császi Bence – Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló.

Középiskola

Peresztegi Hanna – Kőbányai Szent László Gimnázium, Budapest. Béres Ádám – Hatvani Bajza József Gimnázium. Béres Ádám – Hatvani Bajza József Gimnázium. Bakos Máté – BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum, Budapest. Bartúcz Anna – Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium. Bihari Bence – MSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum, Budapest. Köröm Richárd – BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum, Budapest.

Készítette: Közéleti Gazdasági Krónika. Szöveg: Szabados Julianna. Megjelenik: Krónika Videómagazin.