Search
kedd 23 július 2024
  • :
  • :

Év Széchenyi Vállalkozása 2021 Díj

Év Széchenyi Vállalkozása 2021 DíjSzéchenyi Örökség Okmánya

Hetedik alkalommal adták át Az év Széchenyi Vállalkozása díjat a Magyar Nemzeti Múzeumban. Ebben az évben az Agrárminisztérium és a Gróf Széchenyi Család Alapítvány között létrejött stratégiai együttműködési megállapodás keretében közös díj kiosztására is sor került. Az esemény házigazdája Tisza Attila az Alapítvány titkára volt. Az Év Széchenyi Vállalkozása 2021 Díj fővédnöke Dr. Nagy István agrárminiszter.

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke Széchenyi Tímea elmondta, hogy Széchenyi István műveiben többször hangsúlyozza, a magyar gazdaság föllendülését nem külső körülmények megváltoztatásával, hanem az azokban rejlő lehetőségek kiaknázásával, valós szükségleteknek a fogyasztók igényei szerint történő kielégítésével lehet elérni.  A 21. században sincs ez másképp.

Megtudtuk, hogy olyan hazai gazdasági szereplőket céloz a díj, amelyek teljesen, vagy többségi magyar tulajdonban vannak, nyitottak a megmérettetésre, és valamely területen kimagasló teljesítményt nyújtanak.

 

A pályamunkák értékelésére a Gróf Széchenyi Család Alapítvány háromtagú, független zsűrit kért fel, melynek elnöke: Michaletzky Géza, tagjai : Aixinger Katalin és Réti Lajos. Munkájukat az Agrárminisztérium delegált képviselője is segítette. A díj odaítélésénél a vállalkozások teljesítményeinek három területét vizsgálták, amelyek: termelékenység – társadalmi felelősségvállalás – újítási készség.

A díjátadón az Agrárminisztérium helyettes államtitkára Papp Zsolt György úr képviselte a fővédnököt, Dr. Nagy István miniszter urat. Hozzászólásában kifejtette, mennyire tiszteletreméltó, ha valaki kitartóan küzd, dolgozik a maga és a társadalom javára. Az itt jelenlévő vállalkozók és vállalkozások képviselői olyan kitartásról tettek tanúbizonyságot, amely méltó az elismerésre.

Weidel Walter, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Budapest és Pest megye területi felelőse hozzászólásában elmondta, hogy az Agrárminisztérium és a Gróf Széchenyi Család Alapítvány együtt dolgozik, közös törekvésként támogatni és segíteni akarják a vidéki emberek boldogulását. Ez a Széchenyi családnak is mindig szívügye volt. Örömét fejezte ki, hogy a díjazottak között az agrárium is képviseltetve van.

Az összefoglaló indoklást Michaletzky Géza, a Bíráló Bizottság elnöke ismertette. Mint mondta, azokat a pozitívumokat keresték a beadott pályázatokban, amelyek arra irányulnak, hogy a „haza új erőre kapjon”. Bár sokan regisztráltak, végül 24 érvényes pályázat érkezett be, amely a kiírások történetében a legmagasabb létszám.

Az idei év díjazottjai:

AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2021 FŐDÍJ

 Barta Autó 200 kft (kategória: évi ötszáz millió Forint fölötti árbevétel)

Jona-Drink Kft. (kategória: évi ötven és ötszáz millió Forint közötti árbevétel)

Steixner István EV/ Steixner LeatherArt (kategória: évi ötven millió Forint alatti árbevétel)

A díj odaítélésénél a vállalkozás 2020. évben elért teljesítményének három területét – a termelékenységet, a társadalmi felelősségvállalást és az újítási készséget – vizsgáltuk. Az Év Széchenyi Vállalkozása Fődíjat azok kaphatják, aki a három területen összességében a legjobb teljesítményt nyújtották.

AZ ÉV FELELŐS SZÉCHENYI ÜZLETI VÁLLALKOZÁSA 2021 DÍJ az AGRÁRMINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL KERÜLT MEGHÍRDETÉSRE

 Bau-Styl Kft. (kategória: évi ötszáz millió Forint fölötti árbevétel)

Foldana Pénzügyi Zrt. (kategória: évi ötven és ötszáz millió Forint közötti árbevétel)

Agrabona Kft. (kategória: évi ötven millió Forint alatti árbevétel)

A díjra azon üzleti vállalkozások pályázhattak, amelyek kimutatható módon (azaz idő, energia és pénzügyi ráfordítással) tudatosan erőfeszítéseket tettek a felelős üzleti magatartás megvalósulásáért, azaz a vállalat külső és belső környezetéért társadalmi, gazdasági és kiemelten környezetvédelmi szempontból. Törekedtek rendszerint mérsékelni a vállalkozás karbon-lábnyomát, van erre külön programjuk. A munkavállalói jóllét érdekében törekedtek biztosítani a munka és magánélet egyensúlyát, illetve támogatták a hátrányos munkavállalói csoportokat. Aktívan törekedtek környezetük pozitív befolyásolására, akár felelős üzleti magatartásuk kommunikációjával, akár beszállítóik értékrendjének formálásával.

AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2021 VIDÉKFEJLESZTÉSI DÍJ az AGRÁRMINISZTÉRIUM ÁLTAL ALAPÍTVA

 Boróka Farm Családi gazdaság

A díj a Széchenyi család szellemiségével és eszmeiségével összhangban a hátrányos helyzetű, elmaradott fejlődésű, rossz adottságokkal rendelkező vidéki régió, térség vagy terület fejlesztéséért, felzárkóztatásáért kiemelkedő munkát végzett vállalkozás, szervezet elismerése.

AZ ÉV LEGSIKERESEBB SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA – LEGSIKERESEBB FIATAL VÁLLALKOZÓ 2021 DÍJ az AGRÁRMINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL

 Patocska Olivér EV/OFE Stúdió / OliverFromEarth

A díjra azon fiatal vállalkozók pályázhattak, akik a pályázat benyújtásakor 30. életévüket még nem töltötték be, a vállalkozást saját maguk alapították, és abban jelenleg is többségi tulajdonnal rendelkeznek. A díj odaítélésénél a legfontosabb szempont, hogy a vállalkozás olyan egyedi, innovatív ötletet valósítson meg, amely magában foglalja a jövőbeli fejlődés lehetőségét is, illetve feltétel az is, hogy utolsó lezárt üzleti éve ne legyen veszteséges.

AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2021 MOBILITÁSI DÍJ az AGRÁRMINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL

Bau-Styl Kft.

A díjra azon üzleti vállalkozások pályázhattak, akik az utolsó lezárt üzleti évükben, gazdasági tevékenységük során, egy munkavállaló esetében minimum 8 hónapon keresztül, elősegítették a munkavállalói mobilitás biztosítását mobilitási támogatások megvalósulásán keresztül. Helyközi utazás támogatásán, csoportos személyszállításon, illetve lakhatási támogatás biztosításán túl lépéseket tettek a munkaerő toborzás során a mobil munkaerő megszerzésére, illetve később annak megtartására.

AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2021 INNOVÁCIÓ DÍJ

KC Struktur Kft.

AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2021 TERMELÉKENYSÉG DÍJ

Martin Imre Ev. /Ferdinánd Monarchia Étterem & Cseh Sörház

AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2021 TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS DÍJ

Terék József Ev.

AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2021 A CSALÁD KÜLÖNDÍJA

Caprovius Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Óvártej Zrt.

Bartolák Mária/Frankó Tanya Haluskaház

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány az idén másodszor – a Magyar Dráma Napja alkalmából –  átadta a Széchenyi-örökség Okmányát olyan művészeknek, akiket a Széchenyi család ma élő tagjai elismerésben kívánnak részesíteni, a magyar nyelv ügyéért tett erőfeszítéseik, valamint egész  munkásságuk alatt nyújtott művészi teljesítményükért.

Széchenyi Krisztián az Alapítvány művészeti vezetője elmondta: „Szeptember 21. Széchenyi István születésnapja. Talán kevesen tudják, de Széchenyi István volt az, aki a Duna partra megálmodta a Nemzet Színházát. 1832-ben jelent meg a Magyar játékszínrül című munkája, mely máig hasznos útmutatásokat ad a modern színházaknak is. A mai nap egyben a Magyar Dráma napja is.” Beszédében felhívta a figyelmet a kultúra elismerésének és támogatásának fontosságára. A gazdaság és művészet nincsenek meg egymás nélkül. Mint mondta, a bölcs emberek mindig felismerték és felismerik a művészetek fontosságát és szerepét az emberek életében.

Olyan művészeket díjaztak, akik munkásságukat képesek voltak a magyar nemzet szép szolgálatába állítani, s értékeikkel, emberséges tetteikkel valamilyen módon a Széchényi/Széchenyi örökséghez is kapcsolódtak.

Díjazottak 2021-ben: Buda Ferenc – Kossuth-díjas költő, Dörner György – Kossuth-díjas színművész, Gregor Bernadett – Jászai Mari-díjas színművész, Kocsis István – József Attila-díjas drámaíró, Körtvélyessy Zsolt – Jászay Mari-díjas színművész, Mécs Károly – Kossuth-díjas színművész, Udvaros Dorottya – Kossuth-díjas színművész.

A díjazott művész tárgyjutalomként a Lánchíd pilléréről készült műalkotást is megkapta, mely Túri Török Tibor szobrászművész alkotása.

Készítette: Közéleti Gazdasági Krónika. Főszerkesztő: Szabados Julianna. Megjelenik: Krónika Videómagazin.