Search
szombat 13 július 2024
  • :
  • :

Magyar fotósok Rómában

A Műcsarnok kiállítása a Római Magyar Akadémián – Magyar fotósok és filmesek fényképei 

2021-ben a Műcsarnok 125 éves jubileumát ünneplő kiállítások sorában volt látható a Kik vagyunk | Fotográfiák képzőművészekről valamint a Képekben gondolkodnak | Filmesek fotói című tárlat. Most ezekből az anyagokból válogattak a Római Magyar Akadémia kiállítására.

A Műcsarnok jubileumi kiállításán mintegy 300 magyar képzőművész portréja került a falakra – az elmúlt bő évszázadban főszerepet játszó művészeké. Hogyan alakult a portréfotózás története az elmúlt évtizedek során? Hogyan láttatják a fotósok a képzőművészeket, hogyan jelenik meg a portrékban az egymás közötti kapcsolatuk? Van példát arra is, hogy ugyanannak a modellnek mennyire más arcát, karakterét ragadta meg az egyik és a másik fotós.

Rómában 12 magyar fotóművész portréi képzőművészekről   

A 12 fotográfus mindegyike a magyar fotótörténet rangos képviselője, csakúgy, mint a megörökített képzőművészek, akik között találhatók Magyarországon és külföldön élők egyaránt, miként a fotókon alkotás közben vagy beállított műtermi pózban ábrázolt képzőművészek között is.

Láthatjuk a fotóművészek alanyaikhoz való viszonyulását a hűvös, távolságtartó beállításoktól a spontán elkapott pillanatokig, az analóg és a digitális technika adta lehetőségek különböző használatát és egy sor karakteres arcot, kiváló művészt, bízva abban, hogy portréikkal felkeltjük az érdeklődést a műveik iránt is. A fotóművészeti kvalitás mellett a kiválasztás szempontja volt az is, ha a művész kötődik Olaszországhoz akár tanulmányai, akár kiállítások – például a Velencei Biennálékon való részvétel – okán. A tárlaton művészportrékat és fotóművészeket, dokumentumokat, tanúságtevőket, emlékeket és művészbarátságokat láthatunk – mondta Szegő György, a Műcsarnok művészeti igazgatója.

Római Magyar Akadémián fél évszázad négy generációja jelenik meg a falakon a fotósok – festők – szobrászok –  grafikusok – médiaművészek életkorát tekintve a legkorábbi 1964-ből, a legutóbbiak 2020-ból.

Fotó: Gaál István – Változatok Olaszországra, sikátor, 1960-as évek, Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján 

Rómában 25 magyar filmes fotográfiái

Műcsarnok jubileumi tárlatán 57 magyar filmes alkotó fényképei került bemutatásra. Az első magyar film készítőjének az 1890-es évekbeli műtermi portréitól egészen a napjainkban is aktívan tevékenykedő filmesek legfrissebb képeiig. A Római Magyar Akadémia kiállítására 25 alkotónak munkáit választották ki: olyan filmesek fotóit, akik az ötvenes-hatvanas években, a modernizmussal pályára lépő nagy nemzedék tagjai voltak, és fotográfiái munkásságuk már több kiállítás és album tárgyát adta.

Ezek az alkotók valamilyen módon kötődnek Olaszországhoz, például filmjeikkel részt vettek, vagy díjat nyertek a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Emellett olyan rendezők és operatőrök képei is bekerültek, akik a két médium – film és fotó – kapcsolatát valamilyen szempontból izgalmasan ragadták meg.

Az anyag fontos sajátossága az egyes alkotók állóképei és mozgóképes munkái közötti hol nyilvánvaló, máskor kevésbé közvetlen összefüggés, gyakori a történetmesélés vágyából fakadó sorozatjelleg, valamint a vélhetően absztrakciós igényből eredő fekete-fehér technika alkalmazása – a kortársaknál is. Visszatérő motívuma a fotóknak a városkép, a szocioportré, az absztrakt vagy kalligrafikus jelleg, illetve a groteszk, ironikus hangvétel. Ezzel a kiállítással azt szeretnénk megmutatni, hogy a legkülönfélébb korszakban, filmtípusban, műfajban és stílusban dolgozó magyar filmesek közül milyen sokan gyakorolták és gyakorolják ma is a fotográfiát a filmezéssel egyenrangú médiumként. Munkáik a képi látásmód eredetiségéről és erejéről tanúskodnak; megannyi felfedezésre váró, önálló alkotói világ, képi gondolat került egymás mellé a falakon – mondta a Műcsarnok művészeti igazgatója, aki egyben a kurátora is a kiállításnak. A társkurátora: Gelencsér Gábor filmesztéta.

A kiállítás március 4-től április 14-ig tekinthető meg.

Készítette: Közéleti Gazdasági Krónika. Főszerkesztő: Szabados Julianna. Megjelenik: Krónika Videómagazin.