Search
szombat 20 április 2024
  • :
  • :

Varázskarika óvoda

Élménypark a Varázskarika óvoda játszóudvarában

Ünnepélyes keretek között adta át október 30-án a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat és a XIII. kerületi Közszolgáltató Zrt. a Varázskarika Tagóvoda játszóudvarát, a Karikás Frigyes utcában.

Magas színvonalú az óvodai ellátás a Kerületünkben, kezdte köszöntőjét dr. Tóth József polgármester, kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekekre, részükre a legkorszerűbb óvodai ellátást biztosítjuk.

Az óvodáskor a helyzetváltoztató- és finom-motoros mozgáskészségek tanulásának az ideje, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amit sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása. A tornára, játékos mozgásokra, az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységekre a szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy szervezett formában – az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve – az óvodai nevelés minden napján, minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. Illetve nyáron fontos gondoskodni- a nap-, a lég- és vízfürdőzésről. Mindezt figyelembe veszik a szakemberek a XIII. kerületi Egyesített Óvoda tagintézményei, játszóudvarainak felújításakor, amelynek során korszerű, modern, egyedülálló, komplex tematikus mozgás- és képességfejlesztő eszközök kerülnek az óvodákba.

2UdvarAz adott óvodai udvarrészek kialakításánál fontos szempont, hogy milyen korosztályú gyermekek játszanak ott. Kiemelten lényeges az is, hogy az új játszóudvarnak legyen olyan nagyméretű területe, ahol labdázni, tornázni, csúszni-mászni lehet – túl azon, hogy rengeteg kinti mozgásos játékot tud a pedagógus szervezni, lebonyolítani. A játszóudvarok talajborításai lehetővé teszik, hogy gyermekek mind a füves, mind a gumival fedett részen biztonságosan játszhassanak. Az építkezések során figyelmet fordítanak a játszóudvarokon az árnyékolásra. Meghagyják az árnyékot adó fákat, illetve gyermekek felfrissülését szolgálják a kialakított párakapuk és zuhanyzók is.

A XIII. kerület jelenleg 3300 óvodáskorú gyermek ellátását biztosítja olyan színvonalon, amely versenyben van az alapítványi, egyházi és magánóvodák szolgáltatásaival. A kerületi óvodák korszerűsítésébe az építészeti megoldások, eszközbővítések éppúgy beletartoznak, mint a színes óvodai programok kidolgozása vagy a modern, egyéniségközpontú pedagógiai programok bevezetése, az óvodai dolgozók többirányú motivációja.

Az Önkormányzat tíz év alatt 8 milliárd forintot fordított óvodáinak korszerűsítésére. Csak az óvodai játszóudvarok felújítására ebben az évben 300 milliót költött az önkormányzat, 2015-től pedig összesen 1,1 milliárd forintot – szakmailag kidolgozott program alapján.

Köszöntőt mondott a Varázskarika Tagóvoda vezetője Szoboszlai Beatrix, majd a gyerekek műsora, játéka, éneke, tánca következett.

Készítette: Közéleti Gazdasági Krónika. Szöveg: Szabados Julianna. Megjelenik: Krónika Videómagazin.